HZ.ZEYNEL ABİDİN BÜYÜK DEDESİ EBU TALİB İÇİN ŞÖYLE BUYURMUŞTUR!

Hz.Ali'nın düşmanlarından birisi Hz.Zeynel Abidin'e Ebu Talibin imanı hakkında soru sorulduğu zaman, Hz.Zeynelabiddin'de şöyle buyurmuştur: Yüce Allah, Peygamber'ine emretti ki; Müslümanlar kâfir olan eşleriyle evliliklerine son versinler,fatıma binti Esed Müslüman idi ve...

EHL-İ BEYT’İN DIŞINDAKİ BÜTÜN TEFSİRLER İHTİLAFLIDIR!

Süleym bin Kays-ı Hilâli'den rivayet edilmiştir:Hz.İmam Ali k.v.'ye arzettim ki:Ey Emirülmüminin!Ben Kur’an tefsiri ve Resulullah’ın (s.a.v) rivayetleri hakkında Selman, Ebu Zerr ve Miktad’dan birçok şeyler işittim. Sonra onlardan duyduğum bu şeyleri sizin...

HZ.EBU TALİBİN İMANI ÂLEMLERE SIĞAMAZ!

Kendini bilmez bazı Vahabbi ve Selefi Zihiniyetli Sözde Alimler ve akademisyenlerhiç utanmadan ve sıkılmadan,basında, ve sosyal medyada ısrarla ceddimiz Hz.Ebu Talibe dil uzatarak onun iman etmediğini kafir olarak öldüğünü balandıra,balandıra anlatiyorlar onların...

VEDA HACCI – İSLAM’IN VE İNSANLIK TARİHİ’NİN ÖNEMLİ BELGESİ

Hz.Rasulullah (s.a.v) son Kâbe ziyaretin'deİslam ve insanlık Tarihinin önemli bir olayı gerçekleştirmiştir.Bu çok önemli olay, Gadir-i Hum’da yaptığı veda konuşmasıdır. Resulullah (s.a.v.) Hicretin onuncu yılında hacca gitmeyi kararlaştırmıştır. Bu kararı açıkladığında, Resulullah...

Peygamber Efendimiz’in Ehl-i Beyti’ni Sevmeyenler ve Onların Aleyhinde Konuşanların Kim Olduklarını Biliyor Musunuz?

Müslüman olduğunu iddia ederekBasında,sosyal medyada Gazetelerde,Yutup Kanallarında Emevilerin propagandasını yaparak Yezitti savunan, Hz.Hasan,Hz.hüseyin haksızdır diyenler var ya ! bakın? Allahu teâlânın sevgili habibi onlar için ne demiştır.!!!Kur'an-ı kerim'in Sad Suresi,75.Ayetinın Tevili ve...

EHL-İ BEYT’İN AÇILIMI NE ZAMAN OLACAK?

Devlet yetkililerine ve Diyanet işleri Başkanımıza Sesleniyorum Ehl-i Beytin açılımı ne zaman olacak, Bizde Kaybolan Haklarımızı Geri İstiyoruz.Ehli beyt meselesi çok önemlidir, müslümanım diyen herkesin sorunudur.Ehl-i beyt konusu ülkemizin ve islam aleminin...

Doğu ve Güneydoğu’da 16 Kürt Aşiretini Birleştirerek Beylikler Kuran Peygamber Torunu!

Seyyid Şeyh Hasan Zerraki arapların Kureyş Aşiretinin Haşimi Kolundadır. Doğum tarihi kesin belli olmamakla birlikte ölüm tarihi ise Abbasi devletinin Diyabakır Nakibül-Eşraf Kaymakamı Seyyid Ahmet Sadi El Hüseyninin 11.Asırda Seyyid Şeyh Hasan...

Son Haberler