Hadis-i Şerif: Hz. Ali k.v. Faziletleri

Hz. Resulullah S.A.V. Şöyle Buyurmuştur; Kim, ashabımdan herhangi birisini Ali'den üstün tutarsa, hakkın üzerine perde çekmiştir. Ebuzer-i Gıfari Resulullah'ın Şöyle Buyurduğu Nakletmiştir: Kimseyi, Ali'ye tercih konusu yapmayın...

HADİS-İ ŞERİF

HZ.PEYGAMBER (S.A.V.) ŞÖYLE BUYURMUŞTUR.Benim,şefaâtim ümmetimden Ehl-i beytimi sevenler içindir...Şefaât günahkâr bir kişinin bütün günahlarını bağışlanması ve cennete girmesidir. (Ehl-i beyt âşıklarına-Sevdalılarına şefaâtım vardır. "DÖRT KİŞİ VARDIR...

Hüseyin Zerrâki: Nakîbü’l-Eşrâflık yeniden kurulmalı

Osmanlıda seyyid ve şerifleri kayıt altına alan Nakîbü’l-Eşrâflar, Evlâd-ı Resûl olma iddiasında bulunanları sorguya çekerdi... İrfan Özfatura KASTAMONU - Hazret-i Pir Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı...

HZ.İMAM ALİ MÜRTEZA'NIN MÜMTAZ ŞAHSİYETİ; Ehl-i Beyt'ten her türlü pisliği gideren ve onları tertemiz yapan Allah'u Teâlâ ya sonsuz hamd ve senâlar olsun ki,bizlere Kur-an...

ŞİFAİ ŞERİF'İN YAZARI KADI İYAZ HZ.LERİ ŞİFA İSİMLİ KİTABINDA: HZ.RESULULLAH S.A.V. ŞÖYLE BUYURMUŞTUR. Benim ailemi tanımak cehennem ateşinden kurtulmaya sebeb olur.Benim ailemi sevmek sırat köprüsünden...

ALLAH AZZE VE CELLE'NİN,NEBİSİ'Nİ VE ONUN EHL-İ BEYT'İNİ İNSANLARIN KİRLERİNDEN TEMİZLENMESİNİN BEYÂNI HAKINDADIR. Rasulullah'ın torunu Ali er-Rızâ,Merv'de Me'mun'un meclisine katıldı Meclisinde ırak ve Horasanlılar'dan bazı...

EY ÜMMET; ALLAH’IN RESULÜNÜ GERÇEKTEN SEVİYOR MUSUNUZ? – Mercek Haber

https://www.mercekhabergazetesi.com/makale/1783414/seyyid-huseyin-zerraki/ey-ummet-allahin-resulunu-gercekten-seviyor-musunuz

Müellifin adı:Ebul Hasan Ali bin Ömer el-Dârekutni, doğumu 306 Hicri senesi kitabın adı:Sünen. Cüz 2,sahife 255-256 Resulullah şüyle buyurmuştur: "Her kim bana ve Ehli Beytime sâlât getirmeden namaz...

HADİSİ ŞERİF

Senetli bir hadiste İmam Cafer-i Sadık babaları kanalıyla Resulullah'ın şöyle buyurduğunu nakletmiştir: "Ali bin Ebu Talip benim vasim, varisim ve halifemdir." İmam Muhammed Bakır'dan söyle nakledilmiştir: "Kıyamet günü...

Son Haberler