BİRİNCİ HALİFE HZ.EBUBEKİR (R.A.) ŞÖYLE BUYURMUŞTUR:

0
243

Rasulullah’ın(s.a.v.) bir çadır kurarak bir arap kavsine yaslandığını gördüm.Çadırda Ali,Fatima,Hasan ve Hüseyin’in buluduğu bir sırada buyurdu ki: “Ey Müslümanlar ! Ben bu çadırdakilerle sulh içinde olanlarla sulh içindeyim;bunlarla savaş halinde olanlarla savaş halindeyim;bunları sevenlerle dostum.Bunları ancak ceddi said ve doğumu güzel-helalzade olanlar sever; Bunlara ancak ceddi şakiy doğumu kötü-haramzade olanlar düşman olur.” KAYNAK: 1-Er-Riyazu’n-nezire,c.2,s.189;Menakibu’l-Aşere,s.189;Ercehu’l-Metalib,s.309 2-Emali-i Tusi,s.455/1018 ;Meani’l Ahbar/Saduk s.161/1 Beyrut-Daru’l Marifet;Emaliu’s-Saduk,s.383/12; İlel-uş Şerayi ;s.141/1 Mehasin,c.1,s.242/419.