EMİR-ÜL MÜMİNİN HZ.ALİ K.V. 1400 YIL ÖNCESİ GÜNÜMÜZDE Kİ ATEİST VE DEİSTLERİN ATALARINA VERDİĞİ TARİHİ CEVAP.!!!

0
405

Bir grup Kafir,ateist ve deist Hz.İmam Ali’nin huzuruna gelerek ona şöyle sualler sordular? Allah kimdir ve hangi yıl ve hangi tarihte Allah’ın vücuda geldi?
Hz.İmam Ali, Zaman ve her şey var olmadan önce Allah vardı.
-Kafirler: Bu nasıl olur? Zira var olan her şeyin öncesinde ya var olduğu bir şey vardır veya ondan tebdil olmuştur!
-Hz. İmam Ali: Üç rakamından önce hangi rakam vardır?
-Kafirler: İki
-Hz. İmam Ali:İki rakamından önce hangi rakam vardır?
-Kafirler: Bir
Hz. İmam Ali: Bir rakamından önce hangi rakam vardır?
Kafirler: Hiç
Hz. İmam Ali: Kendisinden sonra bir çok sayı olan bir rakamından önce bir şey olmadığı halde hakiki anlamda ehed ve vahid olan Allah’dan önce bir şeyin olması nasıl mümkün olabilir?
Kafirler: Allah’ın nerededir ve hangi yöndedir?
Hz. İmam Ali: O her yerdedir ve her şeyi kapsamıştır.
Kafirler: Her yerde ve her yönde olup her şeyi kapsamak nasıl mümkün olabilir?
Hz. İmam Ali: Eğer siz karanlık bir yerde uyumuş olsanız, sabah olduğu zaman ışığı hangi taraftan ve nerde görürsünüz?
Kafirler: Her tarafta ve her yerden görürüz.
Hz. İmam Ali: Öyleyse kendisi göklerin ve yerin nuru olan Allah neden her yerde olmasın!
Kafirler: Buna göre Allah’ın cinsi nurdandır, ancak nur güneştendir. Öyleyse Allah’ın nedendir? Bir şeyden olmayıp her yerde olmak ve her şeye kadir olmak nasıl mümkün olabilir?
Hz. İmam Ali: Allah’ın kendisi güneşin ve nurun yaratıcısıdır. Acaba sizler rüzgar ve fırtınanın gücünü görmediniz mi! Ne görülen ve ne de bir şeyden olan rüzgar nedendir? Buna rağmen kudretlidir. Allah’ın kendisi rüzgarın yaratıcısıdır.
Kafirler: Allah’ını bize vasfet, neden yapılmıştır? Acaba demir gibi sert midir? Su gibi akıcı mıdır? Yoksa gaz’dan olup duman ve buhar gibi midir?
Hz. İmam Ali: Acaba şimdiye kadar ölüm halinde olan bir hastanın yanında oldunuz mu ve onunla konuştunuz mu?
Kafirler: Evet, olduk ve konuştuk.
Hz. İmam Ali: Acaba o öldükten sonra yine onunla konuştunuz mu?
-Kafirler: Hayır, o öldüğü halde onunla nasıl konuşabiliriz!
Hz. İmam Ali: Ölmek ile hayatta olmanın farkı neydi de konuşmaya ve hareket etmeye artık imkan bulamıyor?
Kafirler: Ruh! Ruh bedeninden ayrıldı.
Hz. İmam Ali: Siz oradaydınız ve ruhun onun bedeninden çıktığını ve onun öldüğünü söylüyorsunuz. Sizin gözlerinizin önünde bedenden ayrılan o ruhu bana vasfediniz? Hangi cinstendir ve nasıldır?
Kafirlerin tamamı sustu.
Hz. İmam Ali: Gözlerinizin önünde Allah’ın mahlukundan ayrılan ruhu vasfedemeyen sizler tek ve bir olan ve ruhu yaratan Allah’ın zatını derketmeye nasıl kudretiniz olabilir?
(Kaynak: Tevhid-i Nazari)