0
244

KİTABIN ADI TARİH-İ BAĞDADİ
MÜELLİFİN ADI:HAFIZ EBİ BEKR AHMET BİN ALİ EL-BAĞDADİ,VEFATI HİCRİ 463
Sahife 102 Hz.Ayşeden rivayet edilmiştir…
Resulullah Ali’ye Şöyle buyurduğunu duydum!!!
Seni sevene ölüm esnasında üzüntü yoktur ve kabrinde vahşet bulmaz;kiyamet gününde ise ona korku yoktur.
Abdullah bin mes’ud’dan,
dediki:
Döğün sabahı,Resulullah s.a.v.kızı Fatime’ye korku isabet etti.Resulullah Fatime’ye buyurdu ki :
Ey Fatime,ben seni dünyada seyyid ve ahirette salihlerden olan biriyle evlendirdim.
Ey Fatime,seni Ali’ye vermek istediğimde Allah,Cebrail’e emretti ve Cebrail dörtüncü gökte melekleri sıra sıra dizip,onlara hitabta bulundu ve seni Ali ile evlendirdi.Sonra,
Cebrail cennet ağaçlarına emretti ki,zinetlerini meleklerin üstüne serpsin.O zinetlerden daha iyisini veya çoğunu eline geçiren öbür meleklere karşı kiyamet gününe dek iftihar edecektir.
Ayni kitabın sahife,158’de
Enes’ten dediki:
Resulullah s.a.v.sordular:
Ey Allah’in resulu kimden ilim yazalim?
Resulullah buyurdu ki:Ali ve Selman’dan.”
Ayni kitabın 160.sahife de:
İbni Abbas’tan :
Resulullah şöyle buyurdu:
Nimetleriyle sizleri beslediğinden dolayı Allah’ı seviniz Allah’ı sevdiğinizden beni seviniz,Ehli beytimi de,beni sevdiğinizden dolayı seviniz.
Ayni kitap’ın 195.Sahifesin de”
İbni Abbas’tan:
Resulullah s.a.v.Fatime’yi Ali ile evlendirdiğinde, Fatime resulullah’a şöyle buyurdu:
Ey Allah’ın Resulu,beni fakir hiç bir şeye sahip olmayan biriyle evlendirdin.
Resulullah’ta s.a.v.şöyle buyurdu:
Ey kızım Razı olmazmısın ki Allah Yeryüzünde iki adamı tercih etti(seçti) biri Baban,öbürü ise Kocandır.
Ayni kitabın 339.sahife de:
Hz.Ali bin Ebu Talib’ten Resulullah şöyle buyurdu:”
Ey Ali,Allah’tan senin için beş şeyi sordum(istedim) dörtünü verdi ve birini men etti Sordum, bana senin için şunları verdi:Kiyamet gününde Yer ilk önce senin üstünden yarılacak,sen benimle beraber ve Livâi hamd bayrağı senin elinde olacak;
onu sen taşiyacaksın,seni benden sonra Müminlerin velisi olduğunu,bana verdi.”