0
227

Malazgirt Meydan Savaşın’da Ehl-i Beytın Rolü !!!

Dr.Seyyid Hüseyin Zerraki

Peygamber Efendimizin Ehli Beyti Büyük Selçuklu Sultan Muhammed Alp ARSLAN’A Ve Askerlerine Yapılan Dualar şöyledır:
Ey Allahım! İslamın sancağını yükselt ve ona yardım et ! Küfrün başını ezmek ve kökünü kazmak suretiyle müşrikliğin işini bitir.Sana itiat yolunda canlarını feda eden,sana tabi olmak hususunda kanlarını akıtan,senin yolunun mücahitlerini kuvvetlendir.Yurtlarını güvenlik ve zaferlerle dolduran yardımlarından mahrum etme!
Müminlerin Emirinin burhanı olan Muhammed Sultan ALPARSLAN’IN senden dilediği yardımı esirgeme; O’bu sâyede hükmünü yürütsün ! Şanını yaysın ve zamanın güçlükleri karşısında kolayca yerinde tutunabilsin.
Ey Allah’ım ! Senin dinini şerefli ve yüce tutabilmesi için onu,lütüfkàr ve her zaman devamlı tesir icra eden desteğinden mahrum eyleme! Onun kafirlerin karşısındaki bu günü yarınına da yetsin !Ordusunu meleklerinle destekle .Nihayet ve azmini hayır ve başarıyla sonuçlandır.Çünkü O’senin ulu rızan için rahatını terketti.Malı ve canıyla senin emirlerine uymak amacıyla senin yoluna düştüğü çünkü sen buyuruyorsun.Senin sözün hak ve gerçektir.
“Ey allah’ım O;nasıl senin çağrına uyup,şeriâtinin korunmasında gevşeklik göstermeden emrine uymuş ve düşmanlarına bizzat karşı koyarak dinine hizmet için geceyi gündüze katmışsa,sen de ona zafer kısmet eyle! Dileklerinle ona yardımcı ol ! Kaza ve kaderini onun için iyi tecelli ettin! Onu öyle bir koruyucu ile kuşat ki düşmanlarının her türlü kinlerini def etsin ve lütfunla bu koruyucu onu en sağlam ellerle muhafaza etsin!Yapmak istediği her işi ona kolay kıl.Tâ ki onun düşmana karşı olan bu mübarek hareketi zaferden ışık alsın ve müşrikler zümresinin,hak yollarını görmeyip sapıklıktan gözleri körleri kör olsun.
Ey Müslümanlar !Doğru bir niyet,dürüst bir azim ve cenab-ı Haktan korkan temiz kalplerle ve ihlas bahçesinden,kısmet olan inançlarla onun için Allah’a yalvarıp yakarınız ! Çünkü her türlü eksikliklerden münezzeh olan Cenab-ı Hak kitabında şöyle buyuruyor;
Ey peygamber de ki;sizin duanız olmasaydı,Rabbim yanında sizin ne değeriniz olurdu.
Onun güçlü ve kuvvetli olarak düşmanlarını mahvetmesi,sancağını yüksetip zaferlerin en son derecesine eriştirmesi ve gayelerine nail olması hususunda Allah’a dua ve niyazda bulunuruz.
Ey Allah’ım ! Onun,bütün güçlerini kolaylaştır ve onun önünde boyun eğdir ! Âmin…