0
236

EHLİ BEYTIN BABASI
CEDDİMİZ HZ.ALİ (K.V.) CENNET VE CEHENNEM’İN TAKSİMCİSİDİR…

İmam-ı Ali’yyür Rıda, babası ve dedelerinden naklen, Resulullah (saa) şöyle buyurdu: (Yâ Ali, ente kasiym’ül Cenneti ven nâr, feyevmel Kıyâmeti tekulü linnâri hâze li ve hâze leki)

Meali: “Ey Ali, sen Cennet ve Cehennem’in taksimcisisin, Kıyamet Günü’nde Cehennem’e bu senin, bu da benim diyeceksin”

KAYNAK:
1) İbn-i Hacer’in “Sevaik’ül Muhrika” S.124
2) el-Kunduzi el-Hanefi’ nin “Yenabi’ül Mevedde” S.285
3) es-Semhudi’nin “Cevahir’ül Ikdeyn”
4) Muhammed Miri el-Antaki’nin “Limaze ahtertü Mezhebe Ehl’il Beyt” S.294
5) Enis Emir’in “Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah” S.297
6) Hasan Ali el-Kassam’ın “Fedail’ül İmam Ali ind’il Ferikayn” S. 331