0
186

ALLAH’IN ARSLANI HZ.ALİ K.V.’NIN ANNESİ HZ.FATİMA ANNEMİZ’İN RÜYASI:
Haşimi soyundan Esed kızı Fatime,Hz.Ali’ye (r.a.) hamile iken bir rüya görür.Evi baştan sonuna kadar nurla kaplanmış,her şey Kâbe’ye secde ediyor bir vaziyette iken kendisine dört adet kılıç verilir.Bu kılıçlardan biri Gökyüzüne yükseliyor,Biri suya Düşüyor,biri de Toprağa Diğer kılıç ise Aslan oluveriyor.Ve böyle bir Aslan ki,onun heybetinden bütün yaratıklar korkup kaçiyorlar. Bu tutumu gören Fatima b.Esed dehşete kapıliyor,korkuyor.O anda iki cihan serveri Hz.Muhammed Mustafa’yı karşısında görüyor ve mübarek ellerine sarılarak,rahatliyor.
Hz.Alinin annesi Fatima binti esed ,kabeyi tavaf ederken birden sancıları tutar.Kâbeden dışarı çıkmaya mecali yoktur.
“YA rabbi bana doğumumu kolaylaştır!”diye dua etti.
Orada tavafta bulunan Abbas b.Abdülmutalip ve Haşim oğullarından birçokları da tavafta idiler.Rivayet edenlee der ki,”birden Beyti şerifin duvarı yarıldı.Fatima gözden kayboldu.kabenin içine koşanlar onu orada görmezler.Tam 3 gün gözükmez.
Dördüncü günü kucağında Hz.Ali olduğu halde kabeden çıkar kabeden çıktığında karşılaştığı ilk kişin Hz. Peygamber oldu.
Hz.peygamber bu ksrşılsma sırasida Hz.Ali’yi annesinin kucaği dan alarak bağrına bastı.Bu olay peygambwrin ona yönelik ilisimin ve o a dönuk özel.yetiştirmw sürwcinin başlamgıcı idi .
Kuteyşin aail ailweinbu kitlu diģuma cok sebiniyorlar,erkwk wvlat olmaaini bir iftihar veailwsi olarak görüyorlar
Yine rivaywt edilirki:Hz.Ali eve getirildiğindw banası oğlunun yüzünü görmek isterFakat Ali eliyle mani olur
Çehresini tahrip eder.Annesine yaptıği bir iki hareketinin sertliğinden,elinin ağırlığından annesi ismini Esed (aslan) koymak ister.Babası da zeyd koymak istemektedir
Hz.Ali’ye (r.a) bu ismin konulması ve isim babası
Küçük Ali ‘yi Resulullah kucağına aldığın da ,”adını ne koydunuz?”diye sorar.
Peygamber efendimizin amcası Hz.Ebu Talib :
Eşimin babasının ismi olan Esed aslan uygun görmüş.
bunun üzerine Peygamber efendimiz şöyle buyurdu:
Hayır onun adı Ali olsun ikincisi de haydar.
Ve o kâinatin yaratılış gayesi olan Nebi Muteber,dilini Hz.Ali’nin ağzına verir ve şu duayı yapar:
“ilim,fazilet,kuvvet sahibi olsun. Bütün değerleri nefsinden toplansin.”
KAYNAK:
1-Hakim Nişaburi,el- Müstedrek,3/483 siyerül Mustafa
2-El-Fusulu’l-Muhimme,ibn-i Sabbağ
3-dört Halife Devri
4-Mekatilu’t-Talibiyin,36; el kamil Fi’t tarihi,1,37
5-ibn Ebi Hadid,c,4,s.315
6-Ahmed 4/ 4- 437 -8 Tirmizi 1p/209,Tuhfe,ibn.
Hiban (2203)ve hâkim 3/310