0
222

HZ. RESULULLAH’IN (S.A.V.’MIN EHL’İ BEYTİ OLAN SEYYİD VE ŞERİFLERE SAYGI VE SEVGİNİN FAZİLETİ:
Değerli müslüman kardeşlerim Kişinin dost cemâlini müşàhade edebilmesi için evlâd-ı Resul’e muhabbetinin nasıl olması gerektiğini biliyormudun’uz?Hazret-i Muhammed’in evladına muhabbet edenler(saygı ve hürmet gösterenler ) hakkında sahih hadislerden birinde şöyle buyurmuştur:Beni ve ehl’i beyt’imi sevmek,kişiyi yedi mühim yerde Faydası olur.Vefat ettiğinde,azrail onun ruhunu imanla alır.O muhabbetin nuruyla kabri münevver olur.Maàşer yerinde,arş gölgesinde olur Kitabını sağ eline verirler.Hesabı kolay olur.Mizanda sevapları günahlarından ağır gelir.Maâşer yerinde günahları ortaya dükülmez.Hesapsız ve azapsız cennete girer.”
Hz.Resulullah,bir gün muhacir ve ensar ile Medine içinde yürürken,bir çocuğun elini tutup öper ve yüzüne gözüne sürer.Ashâp,”Yâ Rasulullah,bu iltifatınızın sebebi nedir?”diye sorar.Efendimiz de,bu mâsumu Hasan’ımla ve Hüseyin’imle oynarken görmüştüm.Hüseyin’imin bastığı yerleri öpüp yüzüne sürerdi.O zamandan beri bu masuma muhabbetim vardır ve onun ecdâdının cennete konulmasına kefilim.”buyurur.Âsi kullarının günahlarına Habibi Muhammed Mustafa’nın ve Ehl’i Beyt’inin muhabbetini derman olarak veren yüce allah’a hamd olsun.Fakat anlayana.?