0
221

HZ.PEYGAMBER S.A.V.ŞÖYLE BUYURMUŞTUR;
“Sizden Sırat üzerinde en sağlam duracak kişi,Ehl’i Beyt’im’e karşı en çok sevgi besleyeninizdir.
Bu hadis İbn’i Adiy ve başkaları Hz.Ali’den nakletmiştir.
BAŞKA HADİSTE DE:
“Her kim ki,ömrünün kendisine bereketli kılınmasını ve Allah’ın ona verdiği nimetleri sürekli kılmasını isterse benden sonra Ehl’i Beyt’im hakkında güzel bir tutum sergilesin,Saygı ve hürmet güstersin. Her kim ki,benden sonra onlar hakkın da güzel bir tutum sergilemez ise ömrü bereketsiz olur ve kiyamet gününde karşıma yüzü kararmış bir şekilde çıkar.?
Bu Hadisi ebu Şeyh tefsirinde nakletmiştir.
KAYNAK:
1-Camiü’s-sâğir Suyüti c.1 sayfa 12 n.159 Ali el Müttaki Kenzü’l Ummal c.12 s 96 n.34157
2-Ebu Nuâym Ma’rifetü’s-Sahâbe 1276/1197
Seyyid Hüseyin ZERRÂKİ
Dünya Seyyidler ve Şerifler Kültür ve Araştırma Derneği Başkanı BAŞAKŞEHİR/İST.