0
200

KADI İYAZ HZ.PEYGAMBER S.A.V. ŞÖYLE DEDİĞİNİ RİVAYET ETMİŞTİR:
“Hz.Muhammed S.A.V. Ailesini tanımak cehennem ateşinden kurtulmaya sebeb olur.Hz Muhammed ailesini sevmek sırat köprüsünden geçmeye neden olur.Hz.Muhammed ailesine dost olmak ise azâbdan güvende olmayı sağlar bu hadisi Kadı iyas şifa kitabının 1328 numaralı 2.cüz’ünde bahsetmiştir.
BİLGİ VE BELGELER:
1.Tirmizi Menâkip 3786,
2. suyuti Camiü’l Ehâdis c.3 s.430 N.9091,
3.Taberâni Mu’cemü-l Kebir c.3 s.63 n.2678
4. Heysemi Mecma’9 /163
5.Ali el-Müttaki Kenzü’l Ummal c.1 s.186 n.950
6.Kâdı İyaz Şifa s.293