0
229

PEYGAMBER EFENDİMİZİN NURUNUN İNTİKALİ HAKKINDA:
“Menâkıp”da ishak bn.İsmail Nişâburi’den ,ca’fer-i Sadık’dan,babasından,dedesi Ali bn.Hüseyin’den:
Amcam Hasan dedi ki:Dedem Resulullah s.a.v.’den duydum:”Ben Allahu subhânehu ve teâlanın nurundan halk oldum,Ehl-i Beytm de benim nurumdan halkoldu.Diğer nâs nârdandır.”Diğer mahlukat (Adem’in soyunda…)