0
201

SEVGİNİZDE SAMİMİ DEĞİLSİNİZ

Dr.Seyyid Hüseyin Zerraki

Ehli beyt sevgisi bütün Müslümanların! Sünnisi, şiası ve alevilerinde ortak paydası olmalıdır, her Mümin’in kalbinde yer bulan bulması gereken bir sevgidir.
Peygamber efendimizin ailesi, ev halkı anlamına gelen Ehl-i Beyt toplumumuzda yeterince tanınmamaktadır.Kimi kesimlerce unutulmuş, kimi kesimlerce de, haklarında yanlış bilgilerin üzerine bina edilen ve karşılığı olmayan, kuru bir sevgi iddiasının yanlışlıklarını ortaya koymuştur. Ehl-i Beyt tanıma ve onlara olması gereken sevgiyi bütün Müslümanların anlayışı çerçevesinde de olmalıdır.Allah’u TeâlâKur’an’da Ehli Beyti bütün insanlardan ve cinlerden üstün kılmıştır. Hz. Peygamber efendimiz de bu üstünlüğü hadis-i şerifleri ile teyit etmiştir.Ehl-i Beyt mensupları tarih boyunca hep yalnız bırakıldılar, katledildiler, ihanete ve zulme maruz kaldılar. Buna rağmen hiç bir zümreye kin ve nefret tutmadılar ve yapılanlara karşı hep tebessüm ettiler. Yinede ümmeti Muhammed’den sadece hoşgörü bekliyoruz.Hâlà da Müslümanların çoğu bizleri doğru dürüst tanımıyorlar, Bizlerin sevilmesi Allah’u Teâlâ’nın emri, Resulullah’ın buyruğu olduğu halde!İslam âlemi “SÜNNİ KESİM’DE”Kim Takva İse, O üstündür anlayışı vardır.”” ALEVİLERDE” Ehl-i Beyt denilince,on iki imamların anlayışı vardır..”Sanki Allah Resulü’nün soyu on iki imama kadar devam etmiş ve kesilmiştir.””Bu imamlardan kiyamete kadarDevam eden zürriyetlerini doğru dürüst tanımıyorlar, tanımakta istemiyorlar.”Zavallı Ehl-i Beyt her iki taraftan da mahrum bırakılmış”Peki değerli kardeşlerim tarih boyunca İslam Devletleri Abbasiler, Fatımiler, Selçuklular, Memluklar, Eyubiler,iranlılar ve Osmanlı İmparatorluğu bu kutlu soydan gelenlere,hiç bir ayrım yapmadan bazı imtiyazlar verdiler, onları el üstünde tutular. Bu devletlerinin din adamları oniki imamlar ve devam eden zürriyetleriyle birlikte saygı ve hürmet göstermediler mi? Onları kayıt altına alarak, ellerine şecereler vermediler mi?Bu mübarek soydan gelen zatların DNA sını genetiğini taşıyoruz, Babamızı seviyorsunuz biz sevilmeye layık değil miyiz? Kusura kalmayın;Bence siz sevginizde samimi değilsiniz, yalancısınız…Peki: soruyorum size? Hz. Pir Gavsulazam Abdulkadir Geylani, Ahmed Rufai, Ahmed Bedevi, İbrahim Dusuki, Hünkâr Hacı Bektaşi Veli bu büyük zatların torunları değil midir? Yani oniki İmamların evlatları değil midir?Kıymetli kardeşlerim: Lütfen insaf edin, Alevlerin, Şiilerin ve Sunnilerin dini liderleri; gelin hakkı olanın hakkını sahibine teslim edelim, kendinizi öne çıkarmayın gerçek Ehli Beyt mensuplarını öne çıkarın ki sizde hidayete eresiniz,yoksa helak olursunuz…Seyyidler ve şerifler’in sizden beklediği hiç bir ayrım yapmadan varlığımızın tanınması ve ufacık bir tebessümdür.Lütfen bizleri yokmuş gibi davranmayın, kendinizi de öne koymayın, şunu da unutmayın ki!Hz. Muhammed Mustafa ile Hz.İmam Ali Mürteza’nin hatırları varsa kıyamete kadar devam eden torunlarının da “üstünüzde hakları vardır”Onları inkâr edemezsiniz, inkâr edersenizRasulullah’a ve imam Ali’ye karşı mahcup olursunuz, o zaman gerçekten şu sonuç ortaya çıkar ki;Sevgi ve saygınızdan samimi değilsiniz.