HZ.PEYGAMBER EFENDİMIZ S.A.V.ŞÖYLE BUYURMUŞTUR

0
220

Yüce Allah Hz.Âdem’e;Ali’nin hakkını tanıyan temizlenir.inkar edense lanetlenir ve hüsrana uğrar.İzzetime ve celalime yemin etim ki ona itaat edeni günahkâr da olsa cennette sokacağım ve ona karşı gelen ise ehli ibadette olsa cehenneme sokacağım,diye vahyetti.” “(İmam ehl-i olan ve cennete girmeye liyakatı olan kimseler için geçerlidir.) “Ali insanlarin en hayırlısıdır.Bunu inkâr eden dinde çıkar.” “Ali’den izin belgesi almadan hiç kimse sırat köprüsünden geçemez.” “La yecuzu ehedun alessirati illa men ketebe lehu Aliyyun el-cevaze.” “Ali’nin bana yakınlığı benim Rabbime olan yakınlığim gibidir.” “Aliyyun minni bi menzileti min rabbi.” “Ali’nin yüzüne bakmak ibadettir..” “Ennezereu ale vechi Aliyyin ibadetun.” “Allah,melekleri Ali’nin yüzünün nurudan yaratmıştır.” “innellahe halege’l melaikete min nuri vechi Ali b.ebi Talib.” “Menakibi Harzemi kitabinda Hz.Ömer’in Hz.Peygamber’den şöyle rivayet ettiği geçmektedir Peygamberin ashabının on sekiz fazileti vardir bunlardan on üçü Ali’ye ait olup geri kalan beşinde de Ali ashap ile ortaktır.” Muhibbuddin Teberi Hz.Ömer’den Peygamber efendimiz s.a.v.’in şöyle buyurduğunu nakletmektedir:”Eğer yedi gök ve yerleri terazinin bir tarafina koysalar ve Ali’nin imanını diğer tarafina koysalar şüphesiz Ali’nin imanı ağır gelir.” “Eğer denizler mürekkep,ağaçlar kalem olsa insan ve cinler de yazmaya katip olsalar Ali’nin faziletini yazip bitiremezler.” KAYNAK: 1- Kifayetüttalib,s.251 ve el-Hakim fil müstedrek,c.3 s.141 2-Kunduzi yenabiyül mevedde kitabı ve ibn-i Esakir tarihi demişk kitabı, 3-Yenabiyül mevedde,s.445 ve Feraidüssimteyn,c.2 s.132 hadis sayısı .430 4-Sevaikül Muhrika,s 97 [22/9 20:26] Hüseyin Zerraki: HZ.PEYGAMBER EFENDİMIZ S.A.V.ŞÖYLE BUYURMUŞTUR: “Yüce Allah Hz.Âdem’e;Ali’nin hakkını tanıyan temizlenir.inkar edense lanetlenir ve hüsrana uğrar.İzzetime ve celalime yemin etim ki ona itaat edeni günahkâr da olsa cennette sokacağım ve ona karşı gelen ise ehli ibadette olsa cehenneme sokacağım,diye vahyetti.” “(İmam ehl-i olan ve cennete girmeye liyakatı olan kimseler için geçerlidir.) “Ali insanlarin en hayırlısıdır.Bunu inkâr eden dinde çıkar.” “Ali’den izin belgesi almadan hiç kimse sırat köprüsünden geçemez.” “La yecuzu ehedun alessirati illa men ketebe lehu Aliyyun el-cevaze.” “Ali’nin bana yakınlığı benim Rabbime olan yakınlığim gibidir.” “Aliyyun minni bi menzileti min rabbi.” “Ali’nin yüzüne bakmak ibadettir..” “Ennezereu ale vechi Aliyyin ibadetun.” “Allah,melekleri Ali’nin yüzünün nurudan yaratmıştır.” “innellahe halege’l melaikete min nuri vechi Ali b.ebi Talib.” “Menakibi Harzemi kitabinda Hz.Ömer’in Hz.Peygamber’den şöyle rivayet ettiği geçmektedir Peygamberin ashabının on sekiz fazileti vardir bunlardan on üçü Ali’ye ait olup geri kalan beşinde de Ali ashap ile ortaktır.” Muhibbuddin Teberi Hz.Ömer’den Peygamber efendimiz s.a.v.’in şöyle buyurduğunu nakletmektedir:”Eğer yedi gök ve yerleri terazinin bir tarafina koysalar ve Ali’nin imanını diğer tarafina koysalar şüphesiz Ali’nin imanı ağır gelir.” “Eğer denizler mürekkep,ağaçlar kalem olsa insan ve cinler de yazmaya katip olsalar Ali’nin faziletini yazip bitiremezler.” KAYNAK: 1- Kifayetüttalib,s.251 ve el-Hakim fil müstedrek,c.3 s.141 2-Kunduzi yenabiyül mevedde kitabı ve ibn-i Esakir tarihi demişk kitabı, 3-Yenabiyül mevedde,s.445 ve Feraidüssimteyn,c.2 s.132 hadis sayısı .430 4-Sevaikül Muhrika,s 97