HADİS-İ ŞERİF

0
657

HZ.RASULLAHIN EHL-İ BEYT’İ (NESLİPÂK’I ) KURAN İLE BİRLİKTE KIYAMETE KADAR DEVAM EDER.Bütün müminler her ikisinin de haklarını koruması,ve saygı göstermeleri gerekir.
Hz.peygamber s.a.v. şöyle buyurmuştur;
“Şöphesiz ahirete çağrılıp gitmem yakındır.size iki büyük ve hukuku ağır emanet bırakiyorum.Birisi,aziz ve celil olan Allah’ın kitabı kur’an.diğeri de gözümün nuru Ehl-i beytimdir.Allahın kitabı kur’an;Semadan yeryüzüne uzatılmış ilahi ve nurani bir iptir.Latif ve habir olan her şeyi bilen rabbim bana bildirdi ki; Kur’an ile Ehl-i beytim ahirette kevser havuzunun başında bana gelene kadar birbirinden ayrılmiyacaklardır. Öyleyse sizler size emanet ettiğim bu iki şeyden bana nasıl halef olduğunuza benden sonra onlara nasıl davrandığınıza iyi bakınız;Onların hakkını korumaya dikkat ediniz.
Yine Rasulullah (s.a.v.) buyurmuştur ki;
“Sizin en hayırlınız,benden sonra Ehl-i beyti’me karşı en hayırlı davranan kimselerdir.”
“Allaha yemin ederimki,bana ve ve ehli beytime buğzeden ve bizi kızdıran kimse muhakkak cehenneme girer.”
“Ehl-i Beytim Nuhun gemisi gibidir;Ona binen kurtulur ; Uzak duran boğulup helak olur.:
“Rabbim bana,Ehl-i Beyt’im içinde kim Allahın birliğini ve benim Peygamberliğimi kabul ederse ona azap etmeyeceğini vaadetti.”

KAYNAK:
1-) Ahmet bin hanbel’in Müsnedi c.3,s.17,c.5,s.182;Tabarani,el mu’cemu’l kebir,c.5,s.154,h.4922-4923;Tirmizi menâkıp,s.32,h.3788
2 – ) Hakim,Müsterdek c.3,s.311;Ebu Ya’la,Müsned,h,5924
3 -) Hakim.Mustedrek,c.3,s.150;ibnu hiban,el-ihsan,c.15,s.435,h,6978
4 – ) Hakim Musdedrek c.3,s,151 ;Ahmet bim Hanmel,Müsned,c.3,s.157;Tabarani,el-kebirh.2636-2638
5 – ) Hakim,Müsdetrek c.3,s.150
6- ) ibni kesir tefsir,c.7,s.201