HADİS-ŞERİF

0
717

EHL-İ BEYTİ SEVMEK İSLAMIN TEMELİDIR:
1-Resulullah s.a.v.şöyle buyurmuştur:
“İslam’ın temeli;benim ve Ehl-i beytimi sevmektir.”
“Her şeyin bir temeli vardır;İslam’ın temeli ise ,biz Ehl-i Beyti sevmektir.”
“Emirü’l-Müminin Hz.Ali k.v.şöyle buyuruyor:”
“Rasulullah bana buyurdu ki Ya Ali! İslam çıplaktır;elbisesi takvadır; tüyü hidayettir;ziyneti hâyadır;direği haram ve şöpheli şeylerden sakınmaktır;ölçüsü salih ameldir.İslamın esası,benim ve Ehl-i Beytimin sevgisidir.”
EHL-İ BEYT’İ SEVMEK İBADETTİR.
“Rasulullah s.a.v.şöyle buyuruyor:”
“Âl-i Muhammedd’i bir gün sevmek bir yılın ibadetinden daha hayırlıdır.; kim bu sevgiyle ölürse cennete girer.”
“RASULULLAH S.A.V.ŞÖYLE BUYURUYOR:”
“Bil ki,Allah’a ibadetin evveli O’nu tanımaktır; sonra bana inanmaktır;Allah’ın beni müjdeleyici,korkutucu,
Allah’ın izniyle-insanları-O’na davet etmek ve parlak bir lamba olarak bütün insanlar için gönderdiğine ikrar etmek,sonra Allah’ın kendilerinden her türlü kötülüğü giderdiği ve tertemiz kıldığı Ehl-i beytimi sevmektir.”
“RESULULLAH’IN TORUNU İMAM CAFER-İ SADIK ŞÖYLE BUYURMUŞTUR:”
“Her ibadetin üstünde bir ibadet vardır”biz Ehl-i beyt’i sevmek ise ibadetlerin en üstünüdür.”

KAYNAK:
1-Kafi,c.8,s.12(98;Mecmuet-u Veram c.2,s.137,Beyrut-Dar-u Sa’b Daru’t-Tearuf.
2-Kenzu-l-Ummal,c.12,s.105/34206;Duru’l-Mensur,c.6,s.7.
3-El-Mehasin/Berki,c.1.s.247/461Kum-Mecmau’l-Alemi li Ehli beyt 1.baskı.
4-Kenzu’l-Ummal,c.13 s.645/37631.
5-El Firdus-u Bi Me-suri-Hitab/Deylemi,c.2,s.142/272 Beyrut-Dar-u Kutubi’l-ilmiye,1.Baskı,Nuru’l -Ebsar,s.127;Kâfi,c.2,s.46/3.
6-Sünen-i Tirmizi c.5,s.664/3789;Hilyetü’l Evliya ve Tabakai’l-Evsiya /Ebu Naim-i isfehani,c.3,s.211,Beyrut-Daru’l Kutubi’l-Arabi,Tarih’u Bağdât;c.4,s.159 Usdu’l -Ğabe c.2,s.13;el müsdetrek-u Ala-s Sahihayn,c.3,s.150;ondan rivayet eder ki :hadisin senedi sahihtir;Zehebi de ona muvafakat etmiştir.