ÂL-İ İMRAN SURESİ YÜZÜÇÜNCÜ AYETİNDE
HEPİNİZ ALLAH’IN İPİNE SIMSIKI SARILINIZ!!!

0
228

Hz.Peygamberin torunu Cafer-i Sadık şöyle buyurmuştur:
Allah’ın,ona tutunmanız emretmiş olduğu ip bizleriz.
“Ben,tövbe ve iman edenler,salih amel işliyenler,sonra da doğru yolu tutanlar hakkında muhakkak ki,gaffârım.”(Ta-Ha suresi:82.ayeti)
Âyetteki;”Doğru yol”dan maksat,Ehli Beytin velayetidir.
“İman edip de salih ameller işliyenlere ise,muhakkak halkın en hayırlısıdır.(Beyyine suresi:7.ayet)
Bu âyeti kerime indiğinde Rasulallah (s.a.v.)Hz.Ali’ye hitaben şöyle buyurdu:
Halkın en hayırlısı olan senin taraftarların kiyamet gününde razı olduğunuz ve razı olduğunuz bir şekilde geleceksiniz,Senin düşmanların ise gazap ve suç ile yüklü bir şekilde geleceklerdir.
Bunun üzerine Hz.Ali sordu ki:
Ey Rasulullah,benim düşmanlarım kimdir?”
Rasulullah buyurdu ki :
Senin düşmanların,senden uzaklaşıp,seni lanet edenlerdir Fakat Arşın gölgesine önde giden hayırlı olanlara ise ne mutlu onlara.”
Hz.Ali sordu :
“O hayırlı kişiler kimlerdir.? Rasulullah onlar senin taraftarların ve seni sevenlerdır.
“Bu hadis hakkinda bir acıklama yapmak istiyorum:
Tarihte de belli olduğu gibi emeviler devrinde,bütün camilerde Hz.Ali ve Soyuna lanet edilmesi için emir verilmiştir.
Ne yazık ki,Hz Ali’ye lanet etmek için emir veren Muaviye gibi bir insana kitaplarında değer verip,hatta onun kutsal bir şahsiyet olduğunu müdafaâ edenlerden biride bu hadis-i kitabına yazan ibn.Hacer,Muaviyenin faziletlerini ve kutsallığını ihtiva eden hususi bir kitap yazmıştır.Fakat,ibn.
Hacer”den önce Buhari gibi hadis toplayanlar bile Muaviye,nin tertemiz bir şahsiyet olduğunu halka aktarmaya çalışmışlardır Hz.Ali,yi seven,daha doğrusu mümin olduğu Rasulullahın hadisinde sevgisinden dolayı açıkça belli olan bir insan hiç bir zaman imam Ali’yi lanet etmek için,emir veren bir kişi hakkinda savunma yapamaz.Rasulullah’ın hadisinde belli olduğu ve o hadisi Buhari de nakletiği,gibi imam Ali’yi ancak mümin sever ve ancak münafik buğz eder,yani İmam Ali’yi sevmez ve onun hakkinda kötülük yapmaya çalışır.
Bu ümmetin içindeki münafikların sayısı,ne yazık ki,bilen takımların içinde daha çoktur.
“Ve A’raf üzerinde cennetliklerle cehennemlıklerin her birini yüzlerinden taniyan RİCÂL VARDIR.”(A’raf suresi :46.Ayet)
“A’RAF Sırat köprüsünün üstünde yüksek bir dağdır.O dağın üstünde Abbas,Hamza,Ali ve Cafer-i Tayyar dururlar. Muhiplerini-taraftarlarını Yüzlerinin Beyazlığından ve onlara buğz edenlerin Yüzlerinin kara olmasından tanırlar.”