ALLAH RASULÜ (S.A.V.) VEFAT ETMEDEN ÖNCE BÜYÜK MELEKLERDEN CEBRAİL İLE ÖLÜM MELEĞİ AZRAİL ALLEYHİSSELAM ZİYARETİNE GELDİLER!!!

0
222

Ölüm Meleği Azrail ile beraberinde İsmail adında bir melekle birlikte Rasulullah geldiler. Cebrail sordu:”Ya Resulallah ! Ölüm Meleği kapıda durup içeri girmek için sizden izin ister ve der ki; Âdemoğullarından bu güne kadar hiç kimseden izin istememişimdir.’
Peygamber efendimiz (s.a.v.) buyurdu ki : “Ey Cebrail ! İzin ver!”Ölüm Meleği oda kapısından içeri girip selâm verdi Edep içersinde,”Ya Resulallah !”dedi; “Hak,beni senin hatırına Riayete Memur Eylemiştir Eğer iznin olursa,Ruhunu Cennet Hazinesine teslim edeyim.Eğer olmazsa,geldiğim gibi doğruca Mabuduma döneyim?!”Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)Cebrailin yüzüne baktı.Cebrail ey kainatin efendisi! Âlemlerin Rabbi, cemaline müştaktır ve peygamberlerin ruhları senin kavuşmanı arzu etmektedir.”dedi.
ve Resulullah ruhunu teslim etti.
Hic bir varlık yok iken,Aziz Allah (c.c.),kalem’i yarattı ve ona şöyle emretti:”Ey kalem ! ‘La ilahe ilallah’yaz!”Kalem bu ifadeyi duyunca,bin yıl baygın düştü ! Yüce Allah emrediyor ki
Ey Kalem! Yazdınmı ?”Kalem diyor ki :”Ya Rabbi ! Yazdım!”Yüce Allah,”Yanına ‘Muhammedün Resulullah’yaz!”
Kalem şöyle der:
Ya Rabbi ! Bu yarattığın kimdir ki,kendi ismine bu kadar yakın yazdıriyorsun?”
Aziz Allah buyurur ki :”Ey Kalem ! Seni ve yaratacağım âlemleri,insanları ve tüm canlıları,yeri,
gökleri ve tüm arş’ı Kürsi’yi Muhammed’in hatırı için,yaratacağım Eğer o olmasaydı seni ve hiçbir varlığı yaratmazdım.”
Putpereslerden bir grup Hz Peygamberimizden mucize olarak,gece gökyüzündeki dolunay halindeki Ay’ın ikiye bölünmesini isdediler,”Bunu bize gösterirsen,biz de iman ederiz!”dediler.
Peygamberimiz (s.a.v.) de,avuçlarını gökyüzüne açarak Rabbinden Ay’ın gelmesini diledi Bunun üzerine Cebrail yer yüzüne inerek ona şöyle dedi: “Ya Resulallah ! Yüce Allah buyuruyor ki:
Ben Habibim Muhammed’e Ay’ın emrini Àdemden on dört bin yıl önce verdim.Eğer ki değil Ay,mucize yerine istenilse,
Muhammed’in hatırı için gökleri yere indiririm.”
Neticede Ay,Allah’ın izni ile iki parçaya bölündü.Şuna da dikkat edelim ki,Habibim “demek,sevdiğim demektir.
İslam aleminin tümü şuna inaniyor ki,Allah’in peygamberi Resul-i Ekrem Miraca gitti.Yer yüzünden yedinci gök alemine kadar Cebrail Peygamberimizle beraber gitti.”Yedinci gök”ten sonra Cebrail şöyle dedi :Ya Resulallah! Artık burası,nur deryasıdır;benim burada ileri gitme iznim yoktur.Eğer bir adım ileri atarsam yanarım kül olurum ! Ya Resulallah! Sen nur deryasına dal Rabbine doğru git.!” Bunun gibi daha bir çok şey,o”iki Cihan Güneşi’nin Allah katında hatırı sayılır ve sevimli olduğunu göstermektedir;
biz de ümmet olarak buna inanmaktayiz .
Bakın,Allah’ın büyük meleği Cebrail diyor ki ; Ben bir adım atarsam yanarım kül olurum.”Ama Sevgili Peygamberimiz,
yol alıp Rabbine doğru gidiyor ve Aziz Allah (c.c.),âlemleri onun için yarattığını söylüyor.Gökteki Ay’ı değil istenilse mucize olarak Muhammed’in hatırı icin gökleri yere indireceğini bildiriyor.
Yüce allah Hz.Muhammedd’i işte bu düzeyde sevmektedir
Melekler onun önünde saygı ile eğilmişlerdir.Ârş âleminde tüm melekler Hz.
Peygamberimizin peşinde namaz kılmışlardır.Allah (c.c) yanında böyle hatırı sayılır ve sevimlidir.