ALLAH RASULU ŞÖYLE BUYURMUŞTUR;ALİ SELAMET EVİNİN KAPISINDIR KİM ONDAN GEÇERSE MÜMİN OLUR VE HER KİM ONDAN ÇIKARSA KAFİR OLUR!!!

0
146

Hz.Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
Ben tüm adem evladının seyyidiyim,Ali ise Araplarin seyyididir.

Allah dört kişiyi sevmemi bana emretti.kendisinin de o dört kişiyi sevdiğini bana haber etti.Ashap sordular ki onlar kimlerdir ey resulullah ?
Ali onlardandır bunu üçkere tekrarladı Ebuzer,Mikdat ve Salman.

Ali benden,ben de Ali’denim.Benim yerime ancak ben veya Ali eda edebilir.

Her kim Ali yi söverse beni sövmüştür.

Alinin kapisı müstesna,mescide açılan tüm kapıların kapatılması için emrolundum İçinizde konuşanlar oldu,Allaha yemim olsun ki ben kendimden ne açtim ne de kapattım.Ben,
sadece emrolduğum şeyi yerine getirdim.

Önde olanlar üçtür,Musaya önde gelen Yuşa bin Nun’dur.İsa’ya onde gelen Ya-sin sahibi Habib-i Neccar’dir ve Muhammede önde gelen Ali bin Ebi Talib’tir.

Sıddiklar üçtür,Firavun ehlinin
mümini Hazkil,Yâ-sin
Sahibi olan Habib-i Neccâr ve Ali bin Ebi Talib.

Sıddıklar üçtür;Habibi Neccar ki kavmine şöyle dedi:Ey kavmim Resullere tabi olun.Firavun ehlinin mümini Hazkil ki kendisi şöyle dedi,Rabbim allahtır diyen bir adamı mı öldürdünüz?Ve Ali bin Ebi Talib’dır ki,hepsinden daha faziletlidir.

Ali selamet evinin kapisidır,kim ondan geçerse mümin oluro ve her kim ondan çıkarsa kafir olur.

Sabah yıldızı dünya ehline nasıl parliyorsa,Ali de cennette öyle parlayacak.

Cennet üç kişiye müştaktır,Ali,Ammar ve Salmana.

Kiyamet gününde ilk olarak Ehli beytime şefaatçı olacağim. Sonra Kureyşten olan akrabalarıma sonra Ensar toplumuna sonra bana iman edip takip eden yemen halkı ve tüm araplara sonrada acem halkina ve diğer halklara şefaatçi olacağim

KAYNAK:

Ahmet bin hacer el heytemi Sevaikul muhrika:S.120,
S,121-122-123-124-125