ALLAH’U TEÂLÂ EHLİ BEYTİ SEVENLERDEN DAHA BABALARININ SÜLBÜNDE İKEN ONLARDAN BİAT ALMIŞTIR!!!

0
495

Delilleriyle ehli beyte meveddette;
Peygamber Efendimizin torunu
Hz.Zeynel Abidin şöyle buyurmuştur;
Biz engin dipsiz denizlerde yüzen gemiyiz.O’na binen kurtulur binmeyen’de boğulur.
Hz.zeynel abidin devamla şöyle buyurmuş:
Allah Azze ve Celle bizi sevenlerden daha babalarının sülbünde iken misâk aldı.Onlar bizim dostluğumuzu terk edemezler,çünkü Allah’u teâlâ onların yaratılışlarını böyle yaptı.Ve şöyle dedi:
İlmimin cevherlerini gizliyorum.
Cahiller hakikatı görmesinler de bizi parça parça etmesinler.
Bu konuda Ebü’l-Hasan Hüseyin’e tekaddüm etti.
Hüseyin’den önce de Hasan’ı vasi tayin etmişti.
İlmin cevherinin rabbini açığa vursaydım
Bana sen puta tapanlardansın denirdi.
Müslüman erkekler hanımı helal sayardı
Yaptıkları en çirkin şeyi güzel gürürlerdi.
Şeyh-i Ekber’in Tenezzülâtü’l-Mevsıliyye’sinde ve Sadrazam Râgıp’in Sefinetü Râgıb’ında bu şekilde geçmiştir.