ALLAHU TEÂLÂYA VE RASULÜNE TAM TESLİMİYET NASIL OLUR!!!

0
235

Hz. Peygambere (s.a.a) salat ve selam edilerek yapılan bağlılık ve itaat her Müslümanın üzerine farzdır. Nitekim Allah (c.c) ayet-i kerimesinde buyururki
Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki,Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın Çünkü Allah çok bağışlayandır,çok merhamet edendir.”
(Al-i İmran 31)
Yani bir kişinin tek başına Allah’a iman etmesi yeterli değildir, aynı zamanda Peygambere de tam bir teslimiyet ile itaat etmesi gerekir!!!
Kuranı Kerim şöyle buyuruyor;
Ve Selamun Alal Murseline,Bütün PEYGAMBERLERE SELAM OLSUN…
(Saffat suresi 181. ayet) bütün alemler arasında NUh’a SELAM olsun..
İşte biz muhsinleri böyle mükafatlandırırız.Zira O, bizim MÜMİN kullarımızdan idi.
(Saffat suresi 79 ve 81.ayet)
İBRAHİM’e SELAM dedik. Biz muhsinleri böyle mükafatlandırırız. Çünkü o, bizim MÜMİN kullarımızdandır.
(Saffat suresi 109. ve 111.ayet)
MUSA ve HARUN’a SELAM olsun. Doğrusu biz, muhsinleri böylece mükafatlandırırız. Şüphesiz, ikisi de MÜMİN kullarımızdandı.
(Saffat, 120 ve 122.ayet)
“Saffat suresi 130. ayeti ise:”
“SELAM olsun Âl-i Yâsîn’e Yâsîn ailesine, hem İlyâs’a, hem inanan kavmine) selam olsun!”
Müminlerin emiri HZ. ALİ (k.v.) buyurdu ki:
“Resulallah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem YASİN’dir.BİZ EHLİBEYT ise ayette kastedilen olan ONUN AİLESİYİZ!”
Abbasi halifesi Mamun, alimleri bir araya toplayıp,.Ali Er-Rıda ile münazara yapılmasını istemişti. Mamun, Kuran-ı Kerim’de Âl-i Muhammed’in Ehli Beyt olduklarını kanıtlayan ayetleri Ali Er-Rıda hazretlerinden istediğinde, Ali Er-Rıda hazretleri hazır olan alimlere şöyle buyurdu:
“Ya-Sin. Kuran-il Hakim’e andolsun… ayetinde, şanı yüce olan Allah Ya-Sin den kimi kastetti?”
Hazır olan alimler dedi ki:
“Ya-Sin’in Resulallah olduğundan hiç kimsenin şüphesi yoktur!”
Ali Er-Rıda hazretleri buyurdu ki:
“Allah, Muhammed ve Âl-i Muhammed’e o kadar yüce bir övgü verdi ki, bunu ancak akıl ehli olanlar idrak edip,anlıyabilirler. Şanı yüce olan Allah, ancak peygamberlere selam etmiştir ki, şöyle buyurmuştur:
Alemler içinde selam olsun Nuh’a.
Ve yine buyurmuştur ki: Selam olsun İbrahim’e.
Ve yine buyurmuştur ki: Musa ve Harun’a selam olsun, Şanı yüce olan Allah, hiç bir ayette bu peygamberlerin ehline selam olsun buyurmamıştır.Fakat YASİN AİLESİNE selam olsun diye buyurmuştur. Bununla da ancak ÂL-İ MUHAMMED’İ kastedilmiştir.”
Mamun dedi ki:
Bu davanın ancak nübüvvet madeninden olan biri tarafından açıklığa kavuşabileceğini biliyordum”
Yani Ali Er-Rıda ve EHLİBEYT İMAMLARI nübüvvetin merkezidır
SELAM olsun ÂL-İ YASIN’e Şüphesiz biz, muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Çünkü onlar, bizim MÜMİN kullarımızdandı.
(Saffat, 130, 132)
Değerli Kardeşlerim!
Şimdi bu Ayetlerin incelik ve hikmetlerine biraz tefekkür ile yöneldiğimizde İlahı hitab hangi Peygambere Selam diye buyurmuşsa, illa ki; Onların Mümin yani İMAN edenlerden olduklarının zikredildiğini görmekteyiz.
Fakat Peygamberlerin genel başkanı,en yücesi ve en Mükemmeli, Alemlerin en seçkini ve Efendisi, Rahmetin özü ve hakikati olan CENAB-I PEYGAMBER (s.a.a) Efendimize, hiç bir Peygambere, hiç bir beşere ve hiç bir mahlukata söylemediği bir şekilde SALAT ile SELAM etmektedir. Hatta ayetin başında da, Muhakkak ki diye buyurmaktadır.
Innellahe MUHAKKAK KI ALLAH Ve melaiketehu VE MELEKLERİ Yusallune Alen Nebi SALAT EDERLER PEYGAMBERE
ya eyyuhellezine AMENU Sallu aleyhi ve elihi ve Sellimu teslima…
Kardeşlerim!
Ayet Ey İMAN edenler diye buyurmaktadır. Tıpkı Selam verdiği Peygamberlerin İMAN sahibi idiler diye zikrettiği mana gibi.
“SİZDE ONA SALAT EDİN, HEMDE BIR TESLİMİYETLE ONA SELAM EDIN.”
Hatta Ayette kendisine NEBİ diye hitab edilmektedir.
Zira O Nebi Bütün Paygamberlerin Nübüvvetinin BAŞI ve SONUDUR. Nübüvvet Onunla başladı ve Onunla son buldu.
O secde edilen ilk ADEM’dir.
O Allah’ın yarattığı ilk MAHLUKTUR.
O Allah’ın AZİM MELEĞİDİR.
O zamanlar ve mekanlar arasında geçiş yapabilen
HIDIR dır.O Alemlere
RAHMETTİR…
Resulullah (s.a.a) buyurmuştur ki:
“Miraç gecesi beni göğe götürdüklerinde Peygamberleri topladılar, ben de onlarla beraber oturdum. Bir melek gelerek bana şöyle dedi: Allah-u Teala buyuruyor ki; “Bu peygamberlerden ne üzere gönderildiklerini sor.”
“Ne üzere gönderildiniz ey nebiler?”diye sorduğumda; “Senin NÜBÜVETTİN ve Ali İbn Ebi Talib’in VELAYETİ üzere gönderildik” dediler.
(Tefsir-i Ebuul- Futuh, C.10,S.92. Şevahid’ut- Tenzil, C.2,S.223. Menakıb-i Harezmî, S.221.)
Değerli Mumin Kardeşlerim!
İMAN bir teslimiyet gerektirir. Peygambere teslim olmayan bir İMANI asla kabul edilmemiştir.
Ne zaman ki Peygambere (s.a.a) İMAN ile teslim olur isek, o vakit Allah’ın seçkin kulları arasına girmiş oluruz. Böylece ALLAH AZİMÜŞŞAN O kuluna da bir Selam eder ki, Onuda şu Ayeti Kerimenin Nuruyla hissederiz.
“SELAM OLSUN SEÇKİN KILDIĞI KULLARINA”
(Neml suresi 59. Ayeti)
Şimdi ALLAH’IN (c.c) izni ve Keremi ile, bu konuya binaen sizi bir hakikate götürelim;
Kardeşlerim!
Bütün Peygamberler HZ. MUHAMMED S.A.V. Efendimize SALAT ve SELAM etmiştir. Hemde Ona İMAN ederek. Zira Onun varlığı ve sıfatı bütün Alemlere RAHMET olarak sonra da bütün insan ve cinlere NÜBÜVVET NURU ile tecelli etmiştir. Allahu Teala Kuranı Kerim’de kendisine Ezelden beri “RAHMET ve NUR” isimlerini vermiştir.
Bilinmelidir ki, Kuran-ı Kerim, sonradan yazılmış bir söz değildir. Ezeli ve ebedi Olan ALLAH’IN C.C sözleri hep vardı zaten sonradan hiç bir şey yazılmamıştır. Bütün Peygamberlerin, taa ezelden Resulullah’a (s.a.a) İman ve Salat ettiği Ayetlerle sabit ve kesindir. Bu hususta Ezeli Kelam olan Kuranı Kerim şöyle buyurmaktadır;
“ALLAH (C.C) PEYGAMBERLERDEN SÖZ (Ahid) ALMIŞTIR…
AND OLSUN Kİ SİZE KİTAP, HİKMET VERDİM.SİZDE OLANI TASDİK EDEN BİR PEYGAMBER GELECEK, ONA MUTLAKA İMAN EDECEK VE ONA MUTLAKA YARDIM EDECEKSINIZ.”
( Al-i İmran Suresi 81. Ayeti Kerimesi )
“SADAK ALLAHU ALİYYÜL AZİM”
Dikkat ederseniz Ayetin sonunda İMAN, sonra Yardım da edeceksiniz diye buyurulmakta.
Zira ALLAHIN CC Peygamberine SALAT etmesinin bir anlamı da, kendisine yardım etmesi demektir.. Onun için Bütün Peygamberler Kendisine hem İMAN etmişlerdir. Hemde yardım, yani SALAT ederek Onu nesilden nesile överek mujdelemişlerdir.
İşte biz, böyle AZIM VE YÜCE bir PEYGAMBERIN ümmetiyiz.Ne şanslıyız ki, ONA ümmet olmuşuz. Fakat Ona çok az salavat okuruz.Zira bu hakikati idrak edemiyoruz. ALLAH C.C. bizi ONA bolca salavat okuyanlardan eylesin ki, ONA ancak İMAN edenler SALAVAT okuyabilir.
Biraz dikkat edin…. Peygamberlere SELAM olsun diye buyurduğu Ayetler genelde SAFFAT süresinde geçmektedir . SAFFAT, sıra sıra dizilmiş olan Meleklerdir.Çünkü bu Melekler PEYGAMBERLERİN, İnsan ve cinlerin ilk babası olan ADEM Aleyhisselam önünde de Saf durarak secdeye varmışlardı. Hemde MUHAMMEDİ NUR Adem Aleyhisselama geçtiği vakit…
Ve yine dikkat edin… Her Selam ile bir teslimiyetten söz edilmiştir. İMAN edenler Ona SALAT ve SELAM edecekler ki, İMAN ile Seçkin Kullar vasfını alabilsinler…
Alemlerin Rabbi olan ALLAH’A C.C Hamdolsun.En doğrusunu ALLAH C.C Bilir..
“Allahüme Salli ve Sellem ala Seyyidina Muhammedin ve ala al-i Seyyidina Muhammed ..”