ARAP ŞİİRİNDE EHL-İ BEYTİ SEVMEK:

0
500

Şöphesiz bazı şiirler hikmet ve fesahat dışında önemli tarihi olayları da içermektedir.
Şöphesiz islamın ilk şairi,Ehl-i beyt sevgisinin asil ve ilahi bir sevgi olduğunu vurgulayan şairlerin başında gelen Resulullah’ın amcası Mekke şeyhi Hz.Ebu Talib’dir.Nitekim bir şiirinde şöyle diyor:
Bilmiyor musunuz biz bulduk muhammedd’i,
Musa gibi peygamber kitapların başında,
Ona karşı bir muhabbet var insanların zatında,
Şüphe yok Allah’ın onu sevgiyle has kıldığında,
Burada Hz Ebu Talip’in Resulullah’ın peygamberliğini inkâr etmediğini,
onu gerçekten sevdiğini,yardım ettiğini ve ona karşı,cömertliğin zirvesi olan canını verecek kadar derin bir sevgi ve saygı beslediğini anliyoruz;Nitekim bunu bir şiirinde şöyle dile getirmiştir.
Canıma and,sevinçle üstlendim Ahmed’imi
Sevdim onu,aşığın buluşma yerlerini sevdiği gibi,
Korudum onu harcayarak kendimi
Soyum ve topluluğum ile adadım himayemi,
Yalan söylüyorsunuz, Ka’be’ye andolsun ki
Biz asla Ahmed’i size teslim etmeyeceğiz,
Onu çevreleyip etrafında canımızı feda etmedikçe,
Çoluk-çocuğumuzu bu yolda vermedikçe.
Adınız
Yorumunuz
Hiç yorum