BİR GRUP SÖZDE MÜSLÜMAN SEYYİD SEYFULLAH HAZRETLERİNİ ZİYARET EDEREK ŞÖYLE BİR SUAL SORARLAR!!!

0
398

Seyyid efendi !
Hz.Muhammed zamanından size gelinceye kadar yaklaşık sekizyüz sene geçmiştir aceba sekizyüz sene içersinde sizde nasıl bir seyyidlik şerefi kalmıştır?
Seyyid Seyfullah efendi’de onlara verdiği cevap!
Resulullah ile bizim aramız sekizyüz sene geçmekle eğer bizden
seyyidlik şerefi kalmamış ise, resulullah ile aranızda sekizyüz yüzyıl geçmiştir. DEMEK Kİ SİZDEN DE ÜMMETLİK ŞEREFİ GİTMİŞTİR…
2.Hz.Adem’den size gelinceye kadar nice bin seneler geçmiştir,fakat siz Adem nesli diye kendinizi diğer mahlukattan üstün görürsünüz,biz ise adem nesli olmanın yanı sıra Hz.Muhammed mustafa’nın evladıyız biz kendimizi sizden üstün gürürsek
herhalde şaşırmazsınız.
3.Hz.İbrahin zamanından Ceddimiz Hz.Resulullah’a gelinceye dek nice zaman geçmiştir, Hz.Resulullah aleyhisselam ondan daha üstün olmasına rağmen ibrahim nesli olmakla daima iftihar ederdi,bizde Âli muhammed olduğumuz için iftihar etsek bundan şaşılacak ne var-ki…