BİZİM NESEB SOY SECEREMİZ:

0
12049

BU  GÖRDÜĞÜNÜZ BELGE  NESEB SOY SECERESİDIR:Benim babam olan Seyyid Muhammed Sabri  Zerrâki’ye ait Neseb soy-seceresidir( silsilinamedir ) Bu secere Hicri 27 Rebiülevel 1328 /Miladi 8 nisan  1910 tarihinde Diyarıbekır Nakibü’l Eşrâf kaymakamı seyyid Muhammed Mesut Efendi tarafından iki şahit önünde düzenlemiştir. 1.Şahit Hüseyin El ataki oğlu seyyid Muhammed 2.Şahit Mahmut El Ataki oğlu Seyyid Abdülkadir Huzurundan tastik edilerek babam’a verilmiştir.Bu belgeye /Şecereye göre soyumuz şöyle devam ediyor.

Bismillahirrahmanirrahim.

1.Hz.Ali imam Ali Mürteza

2.Hz.Hüseyin

3.Hz.Zeynel Abidin

4.İmam Muhammed el bakır

5.İmam Cafer’i Sadık

6.İsmail el Araç

7.Seyyid Muhammed Maktum

8.Seyyid Cafer

9.Seyyid Abdullah 

10.Seyyid Cafer el katal

11.Seyyid Tahir

12.Seyyid Ali 

13.Seyyid Kasım

14.Seyyid Ahmet

15.Seyyid Abdurrahman

16.Seyyid Şeyh Hasan zerrâki D.bakır Lice ilçesi Derhust-Dibek köyünde ziyarettir.Evlatları:Abdülnasır Gazi,Abdurrahman,Hüseyin,Fatima (şehribanu.

17.Seyyid Nasır Gazi

18.Seyyid Davud

19.Seyyid salih

20.Seyyid Zeyd

21.Seyyid İzzeddin

22.Seyyid Sad

23.Seyyid Musa

24.Seyyid Emir Halil

25.Seyyid Emir Gazi

26.Seyyid Emir Hamza

27.Seyyid Mir Muhammed Beg

28.Seyyid vakıf Ahmet beg atak valisi zırıkan beylik başkanı.Evlatları:Yusuf beg,Mahmut beg,Şahım beg.

29.Seyyid Yusuf beg zırkan beylik başkanı

30.Hasan beg zırkan beylik başkanı

31.Veli beg zırkan beylik başkanı

32.Seyyid Hasan beg zırkan beylik başkanı

33.Seyyid Yusuf beg zırkan beylik başkanı Evlatları : Muhammed beg, Ömer beg,-Ahmet beg,Fatma,Zeynep.

34.Seyyid Ömer Beg Zirkan Beylik Başkanı Evlatları: Osman, Hasan, Hüseyin, İsmail, Mahmut.

35.Seyyid Şeyh Osman Hazro ilçesi Merani-ülgen köyünde  ziyarettir:Evlatları Muhammed Zülfikâr

36.Seyyid Muhammed Zülfikar Evlatları: Muhammed Zülfi, Muhammed Sabri.

37.Seyyid Muhammed Sabri Evlatları : Hasan, Hüseyin, Muhammed, Ali, Bedia.

38.Seyyid Hüseyin Ağaçkıran /Zerraki.