BÜTÜN MEZHEPLER MEŞREPLER VE TARİKATLARIN MERKEZİ EHLİ BEYTTIR…

0
241

Salat ve Selam Hz. Peygamberimize, onun Âl-i Âbâsına ve Ashabına olsun.
Peygamerimiz s a.v. Kur’ân-ı Kerim’in hem mücerred hemde müşahhas hâlidir.
O’na zübde-i âlem zübde-i islam zübde-i Kur’ân da denir.
Zahir ve batın bütün hükümlerin,ilimlerin kaynağı odur,onun için bütün mezhepler meşrepler o merkezde Toplanarak zuhur etmiş ve ortaya çıkmıştır.
Peygamberimiz (s.a.v.) Veda Hacc’inda,Size iki emanet bırakıyorum Biri Allah’ın Kitabı Kur’an diğeri itretim,Ehl-i Beyt’imdir,bunlara sarıldığınız sürece hidayettesiniz buyurdu.
Her mezhep ve meşrebin merkezi Ehl-Beyt’tir.
Herkesin onlara dönmesi kaçınılmazdır.
Ehl-i Beyt,Kur’an-ı Kerim’de Cenabı Hakk’ın doğru temiz,sevilmesi şart olarak buyurduğu peygamber ailesidır.
Kur’an-ı Kerim’de Ehl-i Beyt hakkında yer alan ayetlerden bazıları şöyledir:
1-TATHİR AYETİ:
“Yüca Allah ancak ve ancak siz Ehl-i Beyt’ten her türlü pisliği gidermek ve sizi tertemiz yapmak ister.
2-MEVEDDET AYETİ:
De ki :Ben bu peygamberliğimi tebliğime karşılık sizden yakınlarıma Ehl-i Beyt’ime sevgiden başka hiç bir ücret istemiyorum.
İmam Şafii,Ehl-i Beyt’i sevmenin farz olduğuna işaret etmektedir.
3-MÜBAHALE AYETİ:
“Kim sana gelen ilimden sonra seninle tartışmaya girişirse,de ki:Gelin oğullarımızı ve oğullarınızı,kadınlarımızı ve kadınlarınızı,kendimizi ve kendinizi çağıralım ve sonra dua edelim’de Allah’ın laneti yalancıların üzerine olsun.”
4-EBRAR AYETLERİ:
İnsan suresi’nin 8.Ayeti de Ehl-i Beyt hakındadır:”Ve ona ihtiyaçları olduğu halde yemeklerini yoksula ve yetime ve tutsağa verirler,onları doyururlar.”