BÜYÜK CEDDİMİZ HZ.EBU TALİB-E DİL UZATAN CAHİLLER UTANSINLAR!!!

0
230

Hz.Ebu Talib bir şiirinde,Câfer-i ağırladığı ve Amr bin Âs’tan yüz çevirdiği için Necaşi’yi övmektedir.
Amr bin âs beraberinde ki kureyş heyeti ile habeşe giderek,Caferi bin Ebu Tâlib önderliğinde hicret edenlere hakaretler yağdırınca habeş kralı necaşi bu hakareti kabul etmediği gibi,bilakis hicret edenleri korumuş ve kollamıştır…
Hazretti Ebu Talib dedemiz bir şiirinde; Câfer-i ağırladığı ve Amr bin Âs’tan yüz çevirdiği için Necaşi’yi övmektedir.O beyitler şöyledir:
Keşke cafer’in insanlar arasındaki durumunu bilseydin,
Amr’ın peygamber’ın yakın düşmanlarının halini bilseydin,
Necaşi’nin ihsânı Cafer’e yârânına ulaştımı?
Yoksa kötülerin fitneleri bu işe engelmi oldu?
Ey Necâşi ! Selam ve dualarımız senin gibi yüce bir kimse içindir,
Sana sığınan kimse ümitsiz olmayacaktır.
Biz biliyoruz ki Allah sana kuvvet ve kudret bağışlamıştır,
Bütün bu hayır vesilelerini sana lütfetmiştir.