BÜYÜK SELÇUKLU SULTANI ALPASLAN-A KILIÇ KUŞATAN RESULLAH TORUNU SEYYİDLER!!
Dr.Seyyid Hüseyin Zerraki
Abbasin Devletinde Nakibül-Eşrafların Elçilik Görevleride vardı…
Eğer elçi adayı peygamber soyunda Seyyid veya Şerif biri olursa,kendi dışındaki bütün elçi adayları’na tercih edilir.
Çünkü,onun temiz ırkı,gönderildiği hükümdara hürmet telkin edecektir. Halifelere büyük bir nüfuz kazandıran Kureyş soyundan olma vasfı,diğer memuriyetlerde’de itibar kazandırmış ve Seyyidlerden elçiler gönderilmiştir.
HZ.Abbas soyundan Nakibü’n-Nükâba olan Tarrad bin.Muhammed M.1062 yılında Abbasi halifesi el Kaim (H.422/M.1031-1075)tarafından ilk defa M.1064 de Sultan Alpaslan’ın tahta geçmesinde sonra ayni halife tarafından Alpaslan’a kılıç kuşatmak ve on’dan biat almak için ikinci defa elçi olarak gönderildi,Elçi beraberinde hil’atler,menşur ve sancak taşiyordu,Nahçivan’da Alpaslan’la buluştu.Alparslan,
halife tarafından gönderilen saltanat alametleri kabul etti,hil’atleri giydi ve halifeye bi’at etti.Elçi olmanın başka örnekleri de vardır.Abbasilerin Nakibi Ali bin.Tarrad (ölm.H.538/M.1143-1144)da Seçuklu Sultanı Mehmed Tapar’a elçi olarak gönderilmişti.Aynı Nakib aynı yıl (H.501/M.1107)da bir kaç elçilik vazifesini daha yerine getirmişti. Abbasilerde Nakibler bunlardan başka resmi karşılama törenlerinde bulunuyorlardı.Tuğrul Bey’in M.1057 yılında halife huzurunda taç giymesi ve kılıç kuşanması töreninde de Abbasi ve Talibi Nakibü’n-Nükabaları vardı.
Dr.Seyyid Hüseyin Zerraki Dünya Seyyidler ve Şerifler Kültür ve Araştırma Derneği Genel Başkanı

0
35

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz