Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmaktadır: Son zamanlarda sizin ve babalarınızın duymadığı hadisleri getiren-deccaller ve yalancılar olacak. Onlardan sakınınız ve onları kendinizden uzak tutunuz.Böylece sizleri saptıramazlar ve sizleri fitneye sokamazlar.Müslim Sahîh,Mukaddime] Maalesef hadis inkarcıların yanında, hadis uyduran, uydurulmuş hadisleri yayan ve dinimize...
Menâkıb'da Şöyle Geçmektedir: 1.Senediyle Zâdan Kanalıyla Selman El Farisi'den şöyle nakledilmiştir. Rasulullah (s a.v.) en az on kez Ali'ye şöyle söylerken işittim:Ya Ali! Cennet ve Cehennem arasındaki A'RAF,Sen ve senin evlatlarından olan vasilerdir.Sizi tanıyan ve sizin kendisini tanıdığınız kişiden başkası cennete...
MENÂKIB'DA ŞÖYLE GEÇMEKTEDİR: 1.Senediyle Zâdan Kanalıyla Selman El Farisi'den şöyle nakledilmiştir. Rasulullah (s a.v.) en az on kez Ali'ye şöyle söylerken işittim:Ya Ali! Cennet ve Cehennem arasındaki A'RAF,Sen ve senin evlatlarından olan vasilerdir.Sizi tanıyan ve sizin kendisini tanıdığınız kişiden başkası cennete...
Dr Seyyid Hüseyin Zerraki Değerli Kardeşlerim:Bir ata sözü vardır; Kedi,tavanda asılı ciğere ulaşamayınca 'Bu ciğer ne kadar acıdır,diye mırıldanır. Hepinizinde bildiğiniz gibi;3 Mart 1924 Tarihinde Nakibül-Eşraflik- Kurumu lağvedilince gerçek seyyidler arka plana atılarak kabuğuna çekildiler. Bunların yerine bazı din tücarları,...
Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuş:Rabbim bana söz verdi,kızlariyla evlendiğimiz ve kızlarımızı verdiğimiz aileler cennette benimle beraber olacaklar…(Deylemi)
Büyük Şeyh,Veya Mürşit Olmak İnsanı Cennet Ehli Yapmaz. Ancak ! Rasulullahın Ehli Beytini (evlatlarını) sevmekle birlikte olursa sahibini Cennet ehli eder.En büyük keramet Doğruluk Dürüstlük Ve Âli Âbayı Sevmekle Olur.
Bayram insanları kaynaştırıp biraraya getiren en güzel vesilelerden biridir. Öyle ki,bayramda şahlanan yardımlaşma ve hediyeleşme ruhu yalnızca hayatta olanlara bağlı kalmaz, ldünyadan gidip kabirlerinde bir Fatiha bekleyenlere kadar uzanır.Onların bu dileğini yerine getirmek için mü'minler bayramda kabirleri ziyaret ederler;...
Hz.Ali'nın annesi Fâtıma binti Esed Hz.Ali yi doğurduğu zaman,ona babasının adı olan "Esed"ismini verdi..Ebu Talib bunu kabul etmedi ve şu teklifte bulundu:haydi bu gece "Ebu Kubeys tepesine çıkalım kainatın halıkına dua edelim,oğlumuza bir isim ilham etmesi için yalvaralım.Akşam olunca...
Rasulullah (s a.v.) şöyle buyurmuştur: Bizi iyi taniyan seven ve hukukumuza riayet edenlerden hesap sorulmayacaktır. HALİT BN.MADAN HZ.LERİNDEN: Rasulullah ( s.a.v.) buyurdular ki:Her kim allahın rahmetinde yürümek ve rahmetinde sabahlamak isterse benim zürriyetimin zürriyetlerin efdali vasiminde vasilerin efdali olduğundan kalbine şek...