Hz.Ebu Talib'in iman edip etmediği geçmişten günümüze kadar tartışma konusu olmuştur.En zor dönemlerde Rasulullah'ın s.a.v.'mın fedakâr ve baş koruyucusunun küfürüne hükmedenler,O zavalı cahiller," Tarih,Hadis ve Tevsir Kitaplarında Naklettikleri ZAYIF VE MEÇUL RİVAYETLERE DAYANMIŞLARDIR."Ancak Hz.Ebu Talib'in imanını ispat...
Abdullah Me'mun'un şöyle şöylediği meşhurdur: Allah'a Yemin olsun ki Ebu Tâlib'in söylediği her şiirinde nasıl sarsılmaz bir imana sahip olduğunu gösteriyor.Yeğeni Muhammed'e canla başla kalben ilk iman edenler arasındadır:Ebu Talib şu beyitti söylemiştir:Nebi'ye Allah Rasulü'ne yar oldumYıldırım...
Ebu Cehil bin Hişam, Peygamber'in huzuruna gitti.Peygamber o sırada secdedeydi.Ebu Cehi'lin elinde bir taş vardı ve onu peygambere atmak isteyip elini yukarı kaldırdığında,taş eline yapıştı ve emeline ulaşamadı.Bunun üzerine Ebu Talib şu beyitleri söylemiştir:Dikkatli olun Ey Beni...
Kıyamet günü insanlar amelleriyle mahşere geleceklerdir;o gün ancak amellerini benim ve Ali b.Ebi Tâlib'in kabul ettiği kimseler,amellerinden faydalanabileceklerdir!KAYNAK :1-Bihâru'l Envar,c.38,s.36 isbatül-Hüdat,c.2,s.2182-Hilayetü'l Evliya,c.1,s.106, el imam Ali b.Ebi Tâlib,c,2.s440camiu'l-Ahadis Suyuti c.c.16,s.275,keşfü'l Yakin,s.4713-Yenabiü'l-Mevedde,s.61
"Ey amcam! Küçükken beni büyüttün Yetimken bana kefil oldun. Büyüdüğümden bana yardım ettin. Allah benim sebebimle sana hayırlar ihsan etsin" diye dua etmiştir.
Kıyamet gününde her şahıs kendi sevdiği ile mahşere geleceği konusunu işler ve daha sonra şöyle der: O halde Ehl-i beyt'i sevip onların hidayetine iktida edenler nasıl onlarla birlikte haşrolmasın ki ? Ve bu konuda şöyle bir şiir...
Bu ayeti kerimeyi iyi okusunlar…Allh'u Teâlà Sevgili Habibine şöyle buyuruyor;"De ki: Allah'a ve Rasulü'ne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah Kafirleri sevmez"AL-İ imran suresi 32.Ayet
Yüce Allah'ın Anayasası,Kur'an-ı Kerim'de Rasulullah'tan önce gelen Tüm Peygamberler şöyle buyurmuşlar:Yaptığımız hizmete Karşılık insanlardan hiçbir şey beklemiyoruz,bize allahın rızası yeter denilmiştir…Hz.Muhammed Mustafa'ya özel olarak Allah'u Teâlâ şu Direktifi vermektedir.!!!De ki Sizden,yakın akrabalarımı sevip saymanızda başka hiçbir karşılık...
"Kim ehli beytin sevgisi üzere ölürse şehid olarak ölmüştür, günahları bağışlanmış, tövbe etmiş, imanı kâmil bir mümin olarak ahirette intikal etmiştir.ilk olarak ölüm meleği,ardından'da Münker ve Nekir onu cennetle müjdeler,Gelinin kocasının evine uğurlanması gibi o da cennete...
Ehl-i beyt Sevgisi,Müslüman'ım Diyen Herkesin olmazsa olmazlarındandırve onların sevgisi olmadan iman-ı Kamil olamaz,Maaşer günü de Sırat köprüsün'de geçemez,Çünkü Ehl-i beyt'in başında Hz.Peygamber S.A.V..Gelir Peygamber sevgisi olmadan İMAN-I KAMİL OLMAZ ! İmanı olan bir kimsenin de Peygamber'in sevdiklerinin...

Son Haberler