Merhum Adnan Menderes 1952 yılında NATO toplantısı için Fransa’ya gider. Bir ara Paris (Fransa Türk) Büyükelçisini yanına çağırarak; – “Osmanoğulları ailesinin Paris’te yaşıyor olması gerek. Bunlar ne yer, ne içer, ne ile geçinir?” diye sorar. Büyükelçinin hanedan hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığını...
İSLAM DEVLETLERİNDE NAKİBÜ'L EŞRÂFLAR'IN GÖREVİ: Nakibü'l eşrâf;islam devletlerinde seyyidlerin ve şeriflerin doğum ve vefat kayıtlarını tutan ve işleriyle ilgilenen müessesenin idârecisidir.Hazret-i Fâtımâ ile Hazret-i  Ali'nin evlâdından Hazret-i Hüseyin'ın soyundan gelenlere Seyyid;hazret-i Hasan'ın soyundan gelenlere Şerif denir.Evlâd-ı resul olan bu kiymetli insanlara...
BİR SEYYİDİN SELAMINI ALMAMAK İÇİN AYAĞA KALKMAYAN KİMSE: Dünya malına aldanmış ve günaha batmış biridir,bu gibiler hakkında Rasulullah,"Dünya bir leştir.Onun talipleri de köpeklerdir"buyurmuştur.Köpeklik sıfatiyle sıfatlanmış olan da Âl-i Rasul'ün ne demek olduğunu bilemez.Bilmemesinede şaşılmaz,çünkü böyle kimseler gurura kapılıp benlik davası...

YORUM:

MÜSLÜMANLARIN DİKKATINE: Hz.Rasulullah (s.a.v.) efendimizin hayatı kur'an-ı kerim'in canlı bir tefsiridir.O,nun sünnet-i seniyyesi,kur'an-ı kerim'in en doğru izah ve şerhidir.Bugün "kuran islamı"adı altında sünnet-i ve hadis-i şerifleri dışliyarak,hem de Rasulullah'ın kutlu  soyu olan ehl-i beyti'ni  seyyid ve serifleri de görsel...
TEVHİDİN MERKEZİ EHL-İ BEYT'TIR: Salat ve selam peygamberimize ve O'nun âl-i ashabına olsun. Peygamerimiz (s a.v.) Kur'ân-ı Kerim'in  hem mücerred,hemde müşahhas hâlidir. O'na zübde-i âlem,zübde-i islam,zübde-i Kur'ân da denir. Zahir ve batın bütün hükümlerin,ilimlerin kaynağı O'dur. Onun için bütün mezhepler,meşrepler O merkezde  Yönelenerek(Toplanarak) zuhur etmiş...
İNSANIN NESEBİNİ BABASINDAN BAŞKASINA NİSBET ETMESİNİN HARAM OLUŞU: Sad b.Ebi vakkas'tan rivayete göre;Rasulullah (s.a.v.)şöyle buyurmuştur: "Babası olmadığını bildiği halde,o kimsenin babası olduğunu iddia eden kimseye cennet haram olur."(Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir)  Başkasına babalık iddiasında bulunan kimse bunun helal olduğunu kastettiği taktirde...
AHİR ZAMANDA İSLAM ÜMMETİ: Hz.Rasulullah s.a.v.şöyle buyurmuştur:"insanlara öyle bir zaman gelecek ki alimlere sadece güzel elbiseleri sebebiyle ikram edecekler,Kur'an'ı sadece güzel ses sebebiyle dinliyecekler,ve Allah'a sadece Ramazan ayında  ibadet edeceklerdir.Kadınların hayası kalmayacak,fakirlerin sabrı tükenecek,zenginleri cümert lik etmeyecek ve az ile...

MAKALE :

DEĞERLİ  MÜMİN KARDEŞLERİM SİZLERE SEYYİDLERLE İLGİLİ  TARİHTEN GERÇEK OLAN BİR OLAYI ANLATMAK İSTİYORUM: TİMUR HAN  Allah Rahmet etsin mekkanı cennet olsun.Bir gün Divanında bir seyyidle sohbet ederken Asrın Mollası-Diyanet işleri başkanı şeyh Sâdeddin isimli biri gelir  seyyidin önünde geçip en...
HZ.RASULULLAH ( S.A.V.) KIZI FATİME'YE DEDİ KI; Ey kızım Fatime ! niçin Fatime ismiyle adlandırıldığını biliyor musun ? 'Bunun üzerine Hz.Ali 'Yà Rasulallah,niçin Fâtime diye isimlendirildi? dedi.Hz.Peygamber de şöyle buyurdu;  Allah,onu ve neslini kiyamet günü cehennemden (fatm etmiştir) ayırmıştır.' Dedi."

Son Haberler