KİTABIN ADI TARİH-İ BAĞDADİ MÜELLİFİN ADI:HAFIZ EBİ BEKR AHMET BİN ALİ EL-BAĞDADİ,VEFATI HİCRİ 463 Sahife 102 Hz.Ayşeden rivayet edilmiştir... Resulullah Ali'ye Şöyle buyurduğunu duydum!!! Seni sevene ölüm esnasında üzüntü yoktur ve kabrinde vahşet bulmaz;kiyamet gününde ise ona korku yoktur. Abdullah bin mes'ud'dan, dediki: Döğün sabahı,Resulullah s.a.v.kızı...
Amr Bin Abdüved meydana girip er talep etti. Askeri İslam onun şecaatini bilirlerdi, kimse meydana cüret etmeyip her biri sükut ettiler, başlarını aşağı saldılar. Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: "Kimse yok mudur ki bu kâfirin şerrinden bizi kurtarsın?"...
Rabb'im bana Zülfikâr'ı verdi ve şöyle buyurdu: "Ey Muhammed, şunu al ve yeryüzünün en iyi insanına ver. Ben "Ya Rab, bu kimdir?" diye sorduğumda şöyle buyurdu: "Benim yeryüzündeki halifem olan Ali b.Ebi Tâlib'dir."
Benim şefaâtim, ümmetimden Ehl-i beytimi sevenler içindir. Şefaât günahkâr bir kişinin bütün günahlarını bağışlanması ve cennete girmesidir. Ehl-i beyt âşıklarına, sevdalılarına şefaâtim vardır. DÖRT KİŞİ VARDIR Kİ ELBETTE KİYÂMET GÜNÜNDEN BEN ONLARA ŞEFAÂTÇİYİM;
Makalede şöyle yazıyor; "Suudi Arabistan İsrail'i sevindirmek için yeni Kur'an-ı Kerim basmış, yeni basılan Kur'an- Kerim'lerin tercümesinde 300 ayette değişiklik yapmıştır. Peygamber Efendimiz'in isminden bahsedilmiyor. Evet size soruyorum: Neden Peygamber Efendimiz'in adı geçmiyor? Çünkü...
Hz.Mehdi Rükün ve Makam arasında durur. Yüksek sesle azametli bir şekilde şöyle seslenir: "Ey benim temsilcilerim, özel dostlarım! Ey ben zuhur etmeden Allah'ın bana yardım etmesi için yer yüzünde hazırladığı kimseler! İtaat ederek bana gelin."

Son Haberler