Hz. Zeynel Abidin'e Hz.Ebu Talib'in imanı Hakkında;Soru Sorulduğu Zaman? Şöyle Buyurmuştur: Allah,uTeâlâ Peygamber'ine emretti ki; Müslümanlar kâfir olan eşleriyle evliliklerine son versinler.Fatıma binti Esed Müslümandı ve Ebu Talib'in ömrünün sonuna kadar eşi olmaya devam etti,birbirinden ayrılmadılar.Kur'an-ı Kerim'de...
Zalim Emeviler Tarafindan Kufede Hunharca Katledilerek canlı canlı bütün uzuvları kesilen,kırkgün hurma ağacından çıplak olarak asılı kaldıktan sonra cesedi yakılarak fırat nehrine savurulan Hz.İmam Zeyd-i Şehid bin İmam Zeynel Abidin'in doğum tarihi Hicri 694 veya 698 olarak...
Bilindiği üzere Hz.Peygamber Ehl'i Beyti'ni ümmetine emanet etmiştir.Bu düsturla hareket eden müslümanlar da ,bu kutlu soyuna eşsiz bir şekilde saygı ve hürmet gösterdikleri gibi ,bu aileye mensup olanları tek tek kayıt altına almışlardır.İslam devletlerinde Ehl'i beyt'in nesebini...
Hz.Ali (k.v.)Küfe Mescidin'de cuma hutbesi okurkenCemaat;"O'na kendini Anlat"Ya Emirül Müminin Diye ısrar Etmiş; Hz.Ali deSiz sözlerimi kaldıramazsınız.Cemaat tekrar ısrar edince Hz.Ali aşağıda'ki hutbeyi okumuş,hutbe bitmeden bazı cahil ve ahmak adamlar ''Haşa Ali Allah oldu dinden imandan çıktı''...
İmanınız Tehlikededir.!!!!Hz.Peygamberin (s.a.v.)'mın vekilleri alimler,ulemalar, imamlar, hocalar,vaizler ve ilahiyatçılar kendinize çekidüzen verin ellinizi vicdanınıza koyun,mahşerin o'korkunç gününde resulullahın yüzüne bakamazsınız,hesap'ta veremezsiniz,kimsenin etkisi altında kalmadan dosdoğru konuşun,gerçekleri haykırın,mümin ve müslümanlara islam dinini ve bu dininin kurucusu hz.resulullahın âl-i...
Böyle kimseler,hac için yola çıkan fakat hacıların emirine uymayıp, bir şaşkının sözüyle yol daha yakın olur diye Hindistan’a, oradan Habeş’e, oradan Yemen’e ve nasip olursa oradan da Beytullah’a varacak olan kimseye benzerler.Bir şehirde veya bir köyde irşâd...
Müslüman olduğunu iddia ederekBasında,sosyal medyada Gazetelerde,Yutup Kanallarında Emevilerin propagandasını yaparak Yezitti savunan, Hz.Hasan,Hz.hüseyin haksızdır diyenler var ya ! bakın? Allahu teâlânın sevgili habibi onlar için ne demiştır.!!!Kur'an-ı kerim'in Sad Suresi,75.Ayetinın Tevili ve Tevsirinde !Allahu teâlâ şöyle buyuruyor;Ey...
Bir Aydan Beri Sosyal Medyada ve You Tube'de Peygamber efendimize küfürlü hakaret eden "Yakup DENİZ" isimli Melunu Takip Ederken?Acaba ülkemizde'de bizim dernek mensupları gibi,duyarlı Sivil Toplum Kuruluşlarıda bu münafıka bir tepki veren olurmu,diye çok bekledim;Maalesef tepki veren...
"Üstünlük takva iledir" hükmü Hucûrat Suresi, 13. ayet-i kerimenin bir bölümüdür."Şüphesiz Allah'ın katında en üstün olanınız, en takvâ olanınızdır" buyurulmuştur.Bu ayet-i kerime, Allah katından seçilmiş ve sevilmiş olan Hz. Peygamber ve Ehlibeytinin seçilmiş oluşuna ve de onların,...
Hasina Şehrinde Ahdi Bozan Günahkâr Alimler, Hocalar,ve ilahiyatçılar için, ellerini öğüten bir de değirmen vardır…Araf Suresi:Kendisine âyetlerimizi verdiğimiz hâlde, onlardan sıyrılıp da şeytanın kendisini peşine taktığı,bu yüzden de azgınlardan olan kimsenin haberini onlara anlat. Dileseydik o âyetlerle...

Son Haberler