CEM’UL FEVÂİD’DE ESMA BİNTİ AMİS HAZRETLERİNDEN

0
288

Resullah (S.A.V.) bir gün ikindi namazını Sahbâ’da kıldılar. Hz.Ali’yi bir iş için bir yere göndermişti, döndüğü zaman ikindi namazı kılınmıştı. Vahiy tecellisi alâmetleri belirdi, Cenâb-ı Peygamber istiğrak hâlinde mübarek başlarını Hz.Ali’nin kucağına koydular. Vahyin tecellisi tamam oluncaya kadar öylece kaldılar. Başlarını kaldırdıkları zaman güneş gurüp etmişdi. Hz.Ali’ye ikindi namazını kılıp kılmadığını sordular. Hz.Ali “Hayır yâ Resulallah!” cevabını verince Cenab-ı Peygamber şöyle dua ettiler: “Allahım! Kulun Ali, Peygamber’in için nefsini hapsetti, o da senin itâatında idi ve Resulü’nün itâatında idi, güneşi geri çevir ki namazını kılsın” der demez, güneş yükseldi ve göründü. Hz.Ali namazını kılar kılmaz sür’atle tekrar gurüp etti ve sonra akşam namazını kıldı. Bu olaya “REDD-İ ŞEMS” olayı denir.

Hayber’de, Sah-bâ’da vukü bulan bu hâdise hakkında pek çok hadis güvenilir kaynaklardan rivayet edilmiştir. Mesela bazıları şunlardır: İbn-il-Mugazili, Hameveyni, Muvaffak Havarezmi, Kitâp-ul-İrşad, İmam bakır Hz. Tahtavi Şifa, Savaik-i Muhvika, vb.

“Ey kavm! Ali gibi kim olabilir! Güneş batdıktan sonra onun için geri döndü, Allah’ın Resulu’nun hem kardeşi, hem damadı, kardeşlik hiç arkadaşlıkla bir olur mu?”