DEĞERLİ MÜMİN VE MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMİN DİKKATİNE: BAKIN 3 MART 1924 TARİHİNDE NAKİBÜ’L EŞRÂLIK KURUMU LAĞVEDİLİNCE MEYDAN KİMLERE KALMIŞTIR

0
693

Bu kutlu soy müessesesi kapatılınca Meydan Sahte Seyyidlere ve Sahte Şeyhlere kaldı. Artık Kim Onlara Engel Olacak?..” Halife Harun-u Reşid Gibi Kim Bunları İmtihanlara Tabi Tutacak?.. Seyyidlerin Mahkemelerini kuran, Gerçek Seyyidleri Tespit Eden, ve Sahte Seyyidlerin Korkulu Rüyası “Nakibü’l Eşrâflık Teşkilatı”nı Yeniden Kim Kurabilecek?.. Daha Şeyh olamadan Seyyidlik iddiasında bulunanlar… Bir zamanlar, isimleri Şeyhmus olanlar bile isimleri ile çağırıldıklarında korkudan kendilerini inkar eder duruma gelenler… Son dönemlerde, Müteseyyidlerin üzerindeki baskıların azalmasıyla sahtekarlara meydan açıldı. Daha birkaç yıl öncesine kadar müslüman olduğunu alenen söyleyemeyeler, bazı kalpazanların 3000-5000 liraya düzenledikleri sahte şecerelerle Seyyid veya Şerif olduklarını iddia etmeye başladılar… Herkes Şeyh olabilir ama; Herkes Seyyid olamaz. Zira şeyhlik bir uzmanlıktır, eğitimdir, tecrübedir. Tasavvufta ya da başka bir ilim dalında Şeyh olunabilir ama Seyyid olunamaz. Seyyidlik soydur, neseptir. Resulullahın pak neslidir. Fakat Seyyidler Şeyh de olabilir… Antiparantez şunu da ifade edeyim ki; memleketimizde Şeyh denilince, kerameti olan, gelecği bilen, gayb’dan haberdar olan zat olarak bilinir. Oysa Allah (c.c.) dan ilham gelmeden Peygamberler bile ne keramet ne mucize gösterebilirler. Keramet, mucize, muavenet gibi haller Allah (c.c.) nun sevdiği kullarına hediyesidir. O (c.c.) isterse verir. Yoksa her istediğinde olmaz… Hülasa; Seyyid olup aslını inkar edenlere ve Müteseyyidlere ( sahte seyyidlere) Lanet vardır… Bunlar mahşerde Resulullah’ın yüzüne bakabilecekler mi? Tabi O Mübarek Yüzü Görebilirler ise?!… Dünya Menfaatı İçin Ahiretini Feda Edenlere Yazıklar Olsun… SEYYİD HÜSEYİN ZERRÂKİ DÜNYA SEYYİDLER VE ŞERİFLER KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ GENEL BAŞKANI