DEĞERLİ MÜSLÜMAN KARDEŞLERİM FEFİRRU İLALLAH NE DEMEK OLDUĞUNU BİLİYORMUSUNUZ.?

0
72

Zâriyât Sûresi 50.ayet-i kerimesinde geçen “Fefirru ilallah” kelimesi ne demek?
Fefirru ilallah, “Allah’a koşun!” demektir.
Zâriyât Sûresi 50. Ayet Anlamı,deki: O
halde Allah’a koşun! Şüphesiz ben, O’nun tarafından size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım.”

Allah’a Koşun! Ne Demek?
Ölüm,kişinin husûsî kıyâmetidir. Kıyâmetimizden evvel uyanalım ki, nedâmete uğrayanlardan olmayalım.Zira her fânînin meçhûl bir zaman ve mekânda Azrâil’le karşılaşacağı muhakkaktır. Ölümden kaçılacak hiçbir mekân yoktur. O hâlde insan,vakit kaybetmeden Allâh’a koşun Ez-Zâriyât,50 hitâbından nasîb alarak,rahmet-i ilâhiyyeyi yegâne sığınak ve barınak kabul etmelidir.
Dünya hayatında bize lûtfedilen mühletin kıymetini bilip onu teyakkuz hâlinde değerlendirmemizin zarûrî olduğunu,şu hadîs-i şerîf de ne güzel beyân etmektedir:

“Ey insanlar! Ölmeden evvel Allâh’a tevbe ediniz! Sizi meşgul edecek birtakım sıkıntı ve meşakkatlerle karşılaşmadan evvel, sâlih amellere koşunuz! Allâh’ı çok çok zikretmek ve gizli-açık bol bol sadaka vermek sûretiyle, O’nun, üzerinizdeki hakkını îfâya gayret ediniz ki rızka nâil olasınız, yardım göresiniz ve ıslah edilesiniz! İbn-i Mâce,İkâme,78

Gençlik,sıhhat, zaman,imkân ve ömür nîmetleri elden çıkmadan,onları bir an evvel,hakka ve hayra âmâde kılmaya gayret etmeliyiz.Metrajı meçhul bir makara gibi ne zaman biteceği belli olmayan ömür takviminin her yaprağını,uhrevî kazanç için büyük bir fırsat bilip sâlih amellerle değerlendirmeliyiz.
Unutmayalım ki hepimiz dünyaya bir defalığına geldik. Hayat imtihanımız bir sefere mahsus. Dünya hayatının tekrarı yok.Dünyevî imtihanlarda kaybedersek,tekrar telâfî imtihanına girebiliriz.Fakat hayat nîmetinin ne tekrarı var, ne de telâfîsi.Rabbimiz farkında olanlardan eylesin…