(DELİLLERİYLE EHL-İ BEYTE MEVEDDET) RASULULLAH’IN TORUNU BUYURDU? BİZ ENGİN VE DİPSİZ DENİZLERDE YÜZEN GEMİYİZ O’NA BİNEN KURTULUR BİNMEYEN DE BOĞULUR HELAK OLUR!

0
435

Peygamber efendimizin torunu Hz.Zeynel Abidin şöyle Buyurmuş:
Allah Azze ve Celle bizi sevenlerden daha babalarının sulbünde iken biat almıştır.Onlar bizim dostluğumuzu terk edemezler,çünkü Allahu teâlâ yaratılışlarını böyle yapmıştır…


Ve şöyle dedi:
İlmimin cevherlerini gizliyorum.
Cahiller hakikatı görmesinler de bizi parça parça etmesinler.
Bu konuda Ebü’l-Hasan Hüseyin’e tekaddüm etti.
Hüseyin’den önce de Hasan’ı vasi tayin etmişti.
İlmin cevheri rabbimi açığa vursaydım
Bana sen puta tapanlardansın denirdi.
Müslüman erkekler hanımı helal sayardı
Yaptıkları en çirkin şeyi güzel gürürlerdi.
Şeyh-i Ekber’in
Tenezzülâtü’l-Mevsıliyye’sinde ve Sadrazam Râgıp’in Sefinetü Râgıbında bu şekilde geçmiştir.