DİYARBAKIR HAZRO İLÇESİNE BAĞLI MERÂNİ/ÜLGEN KÖYÜNDE FELÇ ZİYARETİ OLAN SEYYİD ŞEYH OSMAN ZERRAKİ’NİN HAYATI.!!!

0
132

Seyyid Şeyh Osman Zerraki Evladı Resuldür. Peygamber Efendimizin 35. kuşaktan torunudur; Diyarbakır eyaletine bağlı Merâni kazasında Nakibül-eşraf kaymakam temsilciliği yapmıştır: Büyük dedesi Seyyid Şeyh Hasan ZERRAKİ’DIR. Seyyid Şeyh Osman 1785 Yılında Diyarbakır Lice ilçesine bağlı şu anda köy görünümünde olan Atak'(entakta) ta doğmuştur, babası atak beglerinden Ömer Beg’dir. Dedesi Ebubekir Beg’in küçük kardeşi Yusuf Beg’dir, Yusuf Beg de Hasan Beg’in oğludur. (lakabı Evliya Beg’dir) büyük dedeleri Atak (entak) valilerinden ünlü Mir Veli Beg’dir. Mir Veli Beg de Seyyid Şeyh Hasan Zerraki’nin torunlarındandır.
Seyyid Şeyh Hasan Zerraki de, babası Abdurrahman, dedesi Şeyh Ahmet şeceresi imam Caferi Sadık’tan Kerbela şehidi Hz. Hüseyin’e ulaşılır:
Seyyid Şeyh Osman’ın babası Ömer Beg amcaları Mir Muhammed Beg ve kaymakam Ahmet Beg Atak (Entakta) ta bulunan bu aile Zırkan beyliğinin idaresi ve yönetimi için akrabaları ile birbirine girerek merkezden (atak’tan) ayrılarak o zamanda onların idaresinde bulunan MERÂNİ Kazasina bağlı Hazro Kulaçtepe,Beyvane/beylerin yeri ve civar köylerine yerleşirler.
Seyyid Şeyh Osman Zerraki’de büyük dedesi Seyyid Şeyh Hasan Zerraki gibi Şazeli tarikatı şeyhlerindendir. Şeyh Seyyid Osman Zerraki Merani,Atak ve Silvan civar köylerinde yaşayan Seyyidlerin kayıtlarını ve şecerelerini tutmak üzere Diyarbakır Nakibül Eşraf Kaymakamı tarafından Merâni kazasinda görevlendirilir. Bu görevi uzun müddet devam eder, Hicri 1293 Miladi 1877 yılında bugünkü yerde vefat ederek türbesi ziyaretgah olur…
Bu mübarekin eşi de Diyarbakır Kulp İlçesine bağlı HERTA’DA Meşhur Seyyid Şeyh Mahmud’un torunlarından sonradan Lice’ye Atak’a gelerek O civar köyleri ve Fis ovasını satın alarak mülkiyetine geçiren ünlü ailelerden Seyyid Yusuf (Ağa)’nın kız kardeşi Seyyide İmiş hanımdır. Bu soylu hanımdan tek erkek evladı Seyyid Muhammed Zülfikar dünyaya gelmiştir. Muhammed Zülfikar’da babası vefat edince yetim kalır, eski isimleri şıkefta, baheşimin sahipleri olan amcası Seyyid uzun Hüseyin Zerraki’nin yanınına gider ve orada büyür ve evlenir. Bu evlilikten üç oğlu olur. Muhammed Zülfi, Muhammed Sabri ve Baba isimli çocukları olur. Baba küçük yaşta vefat eder, diğerleri babalarıyla birlikte oradan ayrılarak, Diyarbakır merkeze bağlı Karakoç köyüne gidip yerleşirler. Seyyid Muhammed Zülfekâr 1906 tarihinde bu köyde vefat eder ve iki oğlu da daha sonra ayni yerde vefat ederler. Muhammed Zülfi bilaveleddir: Muhammed Sabri’nin biri kız dördü de erkek olmak üzere beş evladı vardır.
Erkeklerden Hasan Hüseyin, Muhammed Ali ve kızlardan Bedia kalmıştır.

KAYNAK:
1-T.C. Diyarbakır Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2006/416 nolu Veraset ilamı kararı
2- Diyarbakır, Lice, Silvan,Hazro, Bismil, Tapu Sicil Kayıtları
3-1850 yılında ortadan kaldırılan beyliklerin tarihi.
4- Seyyid Şeyh Hasan-ı Zeraki’ nin Soy Şeceresi
5-D.Bakır Nakibül Eşraf Kaymakamı tarafından Şeyh Seyyid Osman Zerraki’nın Torunları Muhammed Zülfi ve Muhammed Sabri Ağaçkıran-zerraki’ye verilen soy şeceresi
6- Şerefhan-ı Bitlisi’nin yazmış olduğu Şerefname isimli Kitap Sahife 267/281
7- Diyarbakır Salnamesi……
8- Seyyid Şeyh Osman’in bu günki yerde vefat ettiğini ve bu yerde defin edildiğine dair D.Bakır Sulh Hukuk Mahkemesince verilen Tespit kararı 2005/2560
9-Seyyid Şeyh Osman Zerraki’nin torunlarına D.Bakır Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından verilen Veraset ilamı (Mirasçılık) kararı