Dünya Seyyidler ve Şerifler Kültür ve Araştırma Derneği Genel Başkanı Dr. Seyyid Hüseyin Zerraki’den Kamuoyuna Açıklama

0
1216

KAMUOYUNA  DUYURU

Değerli kardeşlerim, yıllardan beri dış destekli düşmanların destekledikleri sahte Seyyidlik Projesi nihayet uygulamaya konulmuştur !!!
Birkaç gündür, sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde yayınlanmaya başlayan basit, elle çizilmiş, bilimsel olarak geçerliliği olmayan, komik, sahte ve uydurma sözde belge ile YAYINLANAN ŞEMADAN ŞÖYLE SIRALANMIŞTIR.

Güya, İngiltere Kraliyet Ailesi, Peygamber Efendimizin (SAV) torunu Hz. Hasan’ın kızı ZEHRA isimli bayandan soyları devam edildiğini iddia edilmektedir. Hz. Hasan’ın Zehra isimli kızı yoktur. Bu düpedüz yalan ve iftiradır. Kocaman bir bühtandır…

Anlaşıldığı kadarıyla bu proje, tamamıyla ceddimiz Hz. Peygamber’e (SAV) ve onun nesli devam eden Seyyidlerin ve Şeriflerin onurlarını kırmak, faziletlerimizi ortadan kaldırarak, bizleri aşağılamak suretiyle uydurulmuş, büyük yalan ve iftiradan başka bir şey değildir…

Çünkü, bütün İslam Dünyasında yaşayan ne kadar Ehl-i Beyt, Seyyid ve Şerif aileler varsa, Osmanlı döneminde onları kayıt altına almak için, Nakibül-Eşraflık müessesesi kurulmuş ve 600 yıl devam etmiştir…

Bu süre içerisinde tutulan kayıtlar, bilgiler, belgeler ve soy şecereleri, Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı ile İstanbul İl Müftülüğü Meşihat ve Şerriye Sicilleri Arşivinde muhafaza edilen Nakibül-Eşrâf Defterlerinde mevcuttur.

Dolaysıyla; ne İngiltere Kraliyet Ailesi, ne İspanya Kralları, ne de Suudi Arabistan’daki yönetimin başındaki yöneticilerin hiç birinin de kayıtları yoktur ve Seyyid değiller.

Peygamber Efendimize (SAV) ve soyuna sahip çıkan yüce Türk Milleti‘dir. Seyyidlerin çoğu ülkemizde yaşıyorlar…

İngiltere Kraliyet Ailesi’nin, Allah Resulünün (SAV) soyundandır şeklinde gösterilmesi, çok komik ve ahmakça bir tutumdur. Bu iddia tamamıyla maksatlıdır, Allah Resulünün (SAV) ve evlatlarının düşmanları olan Deizimcilerin ve Vahhabilerin iftirasıdır. Bütün mümin ve Müslüman kardeşlerimizin bunu böyle bilmelerini ve ona göre hareket etmelerini istiyorum…

Selam ve saygılarımı sunuyorum…