EBU VAİL VE İBNİ ÖMER’DEN:
Biz ne zaman ashab-ı Resulullah saysak ,Ebu Bekir,Ömer ve Osman derdik.Birisi İbni Ömer’e:”Ali Nerede,Ali’yi niçin zikretmiyorsunuz?”diye sordu.İbn-i Ömer:”Ali Ehl-i Beyt’dır,Kimse onunla kıyas olmaz O Resulullah ile berâberdır ve onun derecesindedır.
Allah(c.c.)kitab-ı keriminde:”
Veleziyne âmenu vettebeathüm zürriyyetühün biimânin elhakna bihim zürriyyetehüm…
vemâ aletnâhüm min amelihim min şey’in “
(Tur:21) Meâli:O kimseler ki iman ettiler ve zürriyyetleri de iman ile arkalarindan geldiler;onlar kadar amel-i sâlih işlemedikleri halde atalarının tam sürura sahib olmaları için zürriyyetlerini de kendilerine ilhak ettik.Bunla beraber onların amellerinden hiçbir şey,azıcık dahi olsun eksiltmemişizdır.
Fatima,Ali,Hasan ve Hüseyin Peygamberle berâber ve onun derecesindedir.”

0
212