DEVLETİMİZİN YETKİLİLERİNE SESLENİYORUZ EHLİ BEYT’İN AÇILIMI NE ZAMAN OLACAK.!!!

0
585

“RESULULLAH TARAFINDAN ANA TEMELİ ATILAN NAKİBÜL-EŞRÂFLIK KURUMU NE ZAMAN AKTİF HALE GELECEK.”

Devlet Yetkililerine Ve Diyanet İşleri Başkanımıza Sesleniyoruz Ehli Beytin Açılımı Ne Zaman Olacak;Ana Temeli Resulullah Tarafından Atılan,Nakibül-Eşrâflık Kurumu Ne Zaman Aktif Hale Gelecek:Kaybolan haklarımızı geri İstiyoruz…
Ehli Beyt Meselesi Çok önemlidir, Müslümanım Diyen Peygamber Sevdalısı Olan Herkesin Sorunudur…
Ehl-i beyt konusu ülkemizin ve islam aleminin birlik beraberliği için paha biçilmez büyük bir sorundur.?Ülkemizde bütün açılımlar yapıldı,bunların hepsinde’de iyilikler ve güzellikler gördük,yanlışlıklarda gördük,işin siyasetinde değiliz.
Şimdi devletimizin yetkililerine soruyorum.?
Ehli beytin açılımı ne zaman gerçekleşecek.!
93 Yıldır kaybolan itibarımızı ve ayak altına alınan onurumuzu kim iade edecek;Nakibül-eşrâflık kurumu ne zaman aktif hale gelecek.!!!
Seyyidlerin,
şeriflerin,islam ülkelerine yaptıkları hizmetler ve ülkemizin kurulmasına, birliğine,diriliğine,yapmış oldukları fedâkarlıkları,faydaları ve hizmetleri,
ne zaman hatırlanacak.!!!
“Ülkemiz’de ehl-i beyt denilince hâlâ’da alevilerle ve şiilerle anıliyoruz,alevi şii olmak ayrı ehli beyt /seyyid olmak ayrı’dır Bizler Hz.Ali k.v. ile Hz.Fatima’nin nın soyundayız,onların genetiğini taşiyoruz? Gerçek aleviler bektaşiler ve şiiler’de ehli beyti sevenlerdir taraftarıdırlar. Biz onları’da seviyoruz ayırım yapmiyoruz,gerçek ehli beyte ( bizlere’de) yakışmaz biz daima islamiyetin birliğinin savunucusu olmuşsuz.
“Şunuda belirtmek istiyorum”?
“Bizler Seyyidler ve Şerifler daima islamiyetin birlik ve beraberliğinden yana olmuşuz, hangi ülkeden doğup büyümüşsek o’ülkeyi kanımızin son damlasına kadar sevip saymışız,hiç kimseyi’de ötekileştirmiyoruz” Biz ülkemizdeki bütün vatandaşlarımımızı seviyoruz,mezhebi ve meşrebi ne olursa olsun,onları cani günülden seviyoruz ve kucakliyoruz.
Hakikatlar neyse onu söylüyoruz.
Şunuda vurgulamak istiyorum,ceddimiz Hz.Ali ile Annemiz Hz.Fatima’nın kiyamete kadar devam eden evlatları(seyyidleri) sevmek konusunda bütün müslümanların sünnisi,alevisi ve şiinin’de ortak sevgisi olmalıdır.
Ehli beyt-i hafife almayın,ehli beyt ! Allah’u teâlâ’nın emriyle,ve Hz. peygamberin buyruğu ile sevilmeleri emiredilmiş,mübarek insanlardır.”Cennab-ı allah’ın”anayasası olan Kur’an-ı Kerimin şura suresi 23.ayet ve ahzap suresi 33. ayetleriyle koruma altın’da olduğunu bilmiyenmi vardır…
Allah’ın resulü ehli beyti ile ilgili şöyle buyurmuştur:
“Benim sevgimdem dolayı Ehl-i beytimi sevmeden hiç kimse bana iman getirmiş olamaz.”
“Bunun üzerine Hz.Ömer r.a.Ya Rasulullah senin Ehl’i beyt’ini sevmenin nişanesi nedir?”diye sorunca” Rasulullah (s.a.v.) Eli ile Hz.Ali’ye vurarak budur buyurmuştur…
İşte böylece Emir’ül-Müminin Hz.Ali’yi Sevmeye Tekit Ehl-i Beyt’in tümünü-zürriyenin tamamı Sevmeye,onlara sarılmaya ve onlara uymaya tekit etmek demektir.
“Ehl-i Beyt Kur’an-i bir ifadedır sünnilerin’de,şianın’da alevilerin’de
yer yüzündeki bütün Müslümanların ve Cinlerin’de ortak paydalarıdır.”İslam âleminin birlik beraberliği İçin müslümanları bir araya toplayan,onları barıştıran allah Rasülünün genetikleri taşıyan mübarek insanlar olduğunu unutmayalım.
Şimdi Soruyorum size ? Ülkemizin Tepedeki Yüksek Din Kurumu Diyanet İşleri başkanlığı ne Zaman,Cuma hutbelerinde ümmeti Muhammed’e
Ehl-i Beytin kim olduğunu,onlara karşı nasıl davranılacağını, faziletlerinin neler olduğunu,anlatma zamanı gelmedimi?Cuma hutbelerinde
Devamla Ey Müminler?
Hazreti Peygamber Efendimizin Soyu vardır, devam ediyor,bütün dünya’ya yayılmışlar’dır ülkemizde’de
Sayıları çoktur aramızda da yaşiyorlar.
Bu kutlusoy kiyamete kadar kur’an’la birlikte aramızda olacaklar,Allah’ın emriyle resulullah’ın hatırı için onlara kiymet veriniz,nerede görürseniz tebesüm
ediniz bu hakikatları anlatmaları gerekmezmi’dır..
Ehl-i beyt bizim başımızın tacıdır,diyecek
zamanı gelmedimi..
Devlet Erkanı
Ehl-i beyti muharrem ayında ehli sünnetin arasında yeniden ne zaman “Hatırliyacaklar”
Muhterem kardeşlerim şunu unutmayalım ki;Devletlerin
Çöküşü ehl-i beyt-i küstürmekle başlamıştır.
İnşallah kırılan gönüller,ayak altına alınan onurumuzu Kazanmayı başarırlar….
“Ehli beyt kaderin asli tohumudur
İslam tarihi ile ilgilenen gerçek müminler ehli beyt’e bakar ve gerçekleri görürler.”
Bu iş ilmi bir meseledir,eğer
gerçeklerin farkına varırlarsalar,
ehli beyt in kaderin tohumu olduğunu farkına varırlar… O,zamanda hakikat doğrultusun’dan
ne yapıp ne yapılmiyacağının gerektiğini bilecekler’dır.
Farkına varmadan bu kaderin hükümlerinin tayinini işaretini muhabbetini yaşaması mümkün değildir.
“Cennab-ı hak
Ehl-i Beytin kimlerden meydana geldiğini,onlara karşı görevimizin neler olduğunu bilincine kavuşacağımız bir zaman Dilimini bizlere ve bütün ümmeti muhammed’de nasip ve müyesser eylesin.”AMİN

Dr.Seyyid Hüseyin ZERRAKİ
Dünya Seyyidler ve Şerifler Kültür ve Araştırma Derneği Genel Başkanı