Ehli Beyti Sevmeyen Bir Kişi Rasulullahın Muhabbet Nuru ona Tesir Etmez,İslamlığı Sadece Dilinde Kalır.!!!

0
236

Dr.Seyyid Hüseyin Zerraki

Müslüman olduğunu iddia eden bir kişi,Kendi hâline gururlanıp,allah rasulunun soyunu küçük düşürmek
ve onları önemsemeden onlara karşı hasmane bir tutum sergilerse kalbi kararmış demektır.
Resulullah’ın
MUHABBET NURU ONA TESİR ETMEZ. İSLAMLIĞI SADECE DİLİNDE KALIR.!!!Nitekim efendimiz Hz.Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur;
Muhakkak Allah sizin görünüşünüze ve amellerinize değil,kalplerinize ve niyetlerinize bakar buyurmuştur;
Bir kimsenin kalbinde Ehl-i beyt muhabbeti saygı ve sevgi olmazsa,Allah ona nazar etmez.
Böyle kimseler,burada zikrettiğimiz àyet ve hadisleri okusalar veya dinleseler,hemen içlerindeki buğzu/husumeti izhar ederek,Bu ayetler,seyyidler hakkında değildir ve hadisler mevzudur derler.Âl-i Rasul’ü kendileriyle kıyas edip,kişinin kendisini anlatması câiz değildir,diyerek kendi sıfatlarına lâyık türlü sözler ederler.Cenàb-ı Hakk,bizleri o kimselerle oturup kalkmaktan, yüzümüzü gözlerinden,kulaklarımızı sözlerinden ve izimizi izlerinden saklasın,Amiin inşallah.

Nakibül-Eşrâf Dr.Seyyid Hüseyin Zerraki Düseyder Genel Başkanı