EHLİ BEYTİN BABASI HZ.İMAM ALİ’NIN MÜMTAZ ŞAHSİYETİ!!!

0
168

Ehl-i Beyt’ten her türlü pisliği gideren ve onları tertemiz yapan Allah’u Teâlâ ya sonsuz hamd ve senâlar olsun ki,bizlere Kur-an ile Ehl’i Beyt’i emanet eden Peygamber efendimiz Ebul-Kasım Muhammed Mustafa,onun ilmini.bizlere taşiyan temiz Ehl-i Beyti’ne ,seçkin ashâbına ve onların yolunu izleyen bütün müslümanlara sonsuz sâlât ve selam olsun.
Mü’minlerin Emiri Ali b.Ebi Tâlip’in peygamber efendimizin ashâbının en önde gelenlerinden olduğunda hemen hiç kimsenin kuşkusu yoktur! Çocukluğundan itibaren Allah’ın rasulü (s.a.v.) terbiyesi ile yetişen,islamı ilk kabul eden amcasının oğlunu bu yüce dava da yalnız bırakmayan ve desteğini hiç bir vakit eksik etmeyem,hayatı boyunca Allah ve Rasülü’nü hiç üzmemiş olan bir Yüce şahsiyeti övgü mahiyetinde elbette bir çok ayet ve hadis vardır.Zaten bu gayet doğal bir sonuçtur.
Hanbeli Mezhebinin kurucusu Ahmet b.Hanbel’in Sâhabeden hiç biri hakkında,Ali b.Ebi Tâlib’in faziletlerine dair bize ulaşan hadisler kadar hadis gelmemiştir.”dediği malum.Gerçekten de öyledir;sadece islamTarihçilerin,ve araştırmacıların Hadis külliyatını adalet ülçüsü içinde tarayanlar,imam Ali’nin faziletlerine dair hadislerin,diğer sahàbiler hakkında vârit olan hadislerden kat kat fazla ve daha sahih olduklarını görürler.