EYÜP SULTAN-DA PADİŞAHIN KILIÇ KUŞANMA MERASİMİNDE NAKİBÜL EŞRÂFIN GÖREVİ!!!

0
211

Osmanlı ülkesine yerleşen,Yıldırım Bayezid’in dostluğu kazanan seyyid Emir sultan Hazretleri Yıldırım Bayazıd’ın Mısır halifesi Berkuk’dan Sultan-ı Rum ünvanını ahzetmesin’de müsaade de sonra, Seyyid Emir Sultan,her Muharebeye giden Padişaha kılıç kuşatmak imtiyazına malik idi.Şurâsim (Protokol) Muahharan Cüluslarda taklid-i seyfe tebeddül ederek halen yürürlükte bulunmuştur.
Yıldırım Bayazıt’tan itibaren Osmanlı padişahlarına sultan Denilmeğe başlanmışsa da KILIÇ KUŞAMA merasiminin Yıldırım Bayazıd devrindeki kılıç kuşanmalardan tebeddül ederek daha sonraki devirlere intikal ettiği şu kadar varki islam Âlemi’nde özellikle Abbasi halifeleri sultanlara kılıç kuşatiyorlardı.
KILIÇIN Seyyid biri tarafından kuşatılması hususi ise önemlidir Osmanlılarda H.833/M.1429 yılında vefat eden Emir Şemseddin Muhammed Buhâri ile Taklid-i seyf adet haline gelmiştir. II.Murad’ın oğlu Fatih Sultan Mehmed’e bu adete uyularak hocasının eli ile kılıç kuşatılmıştır.
Eyüp’de Kılıç kuşanma merasimi ise,istanbul’un fethinden Fatih sultan Mehmed tarafından icad edilmiş,2.Bayazıd’a orada kılıç kuşatılmıştır.Kılıç kuşanma tahta çıkıştan bir kaç gün sonra olurdu. ALAYLA KARADAN YAHUT DENİZDEN Eyüb’e gidilir denizden gidilirse karadan,karadan gidilirse denizden geri dünülürdü.
Kılıç kuşatacak zatlar Peygamber efendimizin Torunlarını Temsil eden NAKİBÜ’L EŞRÀFLAR ‘DIR.
Tahta çıkan III.Ahmede H.1115/M.1703’te Nakibü’l Eşrâf seyyid Seyfizade İbrahim tarafından kılıç kuşatılmıştır.
II.Ahmed’i Müteakiben tahta geçen1.Mahmud’a H.1143/M.1730 -1754 ‘te NAKİBÜ’L EŞRÂF imadzade seyyid Mehmed efendi kılıç kuşatmıştır.O yılın Reb.1 ayının 23.günü Ebu Eyyüb Ensari Türbesinde Padişah alayı ile Edirne kapısından çıkıp Eyüb’e gitmiş Nakibü’l Eşrâf dua ve sena ile kılıç kuşatmasından sonra cuma namazını Fatih Camiinde kılarak saraya avdet etmiştir. Bu kılıç Hz.Peygamberi’mize aitti.Ve kılıç kuşatmada Yeniçeri Ağası da yardım etmiştir.
III.Mustafa da yine cülusu münasebetiyle H.1271/M.1757 ‘de NAKİBÜ’L Eşrâf tarafından 1.Abdülhamid’de H.1283/M.1774 ‘te Sultan-ı Yesrib ve Batha ve Server-i Âlem Sallallahu Te’ala aleyhi veseleme Mensup kılınan Seyf-i saâdeti Teberrüken ve Teyemmümen şeyhü’l islam olan Seyyid Muhammed Mola Efendi tarafından kuşatılmıştır,Bütün bunlar gösteriyor ki Peygamber Efendimizin Torunları olan NAKİBÜ-L EŞRÂFLAR SEYYİD OLMALARI İTİBARİYLE ONLARIN ELİNDEN KILIÇ KUŞATILMAKTAYDI.
Günül isterki bütün devlet büyüklerimiz Hz.Peygamberin gerçek soyu olan Seyyid ve şeriflerin elinden kılıç kuşansınlar.?