GAFLET UYKUSUNA DALMIŞ MÜSLÜMANLAR UYANIN.!!!

0
362

Mahşer gününde
Ehli Beyt’in görevini duyun…
Menâkıb’da Makrun’dan Hz.Cafer’i Sadık Şöyle Buyurmuştur;
Ve alel Â’rafi Ricâlun Ya’rifune Küllen Bisiymâhum..
(A’raf: 46) Meâli:
iki taraf arasında Ya’ni Mü’minlerle Müşrikler Arasında bir Perde vardır,tepecikler üzerinde bir takım rical,ehl-i şefâat vardir ki Herkesi Simaları ile bilirler. Kiminin yüzünde Seâdet Mührü,kiminin yüzünde Şekâvet Mührü olduğunu okurlar.Onlar Cennetliklere “Selâmün aleyküm”diye nida ederler.
İbnil- keva Hz.Ali’ye geldi,
bu âyetin manasını sordu.
Hz.Ali k.v.:”A’raf biziz,biz dostlarımızı simalarından tanırız.A’raf biziz ki Allah (c c.) ancak bizimle tanınır.A’raf biziz Cennete ancak bizi tanıyan girer.Allah İsteseydi Kendini Nâsa Tanıtırdı,fakat Bizleri Kendisine giden kapılar,yollar ve cihetler kıldı,her kim velâyetimizi inkâr eder gayrımızı tercih ederse şu âyete mazhar olur.
“Ve innelleziyne lâyü’minune bil’ahireti anıssırâti lenâkibun (Mü’minun:74) Meâli:Allah’a iman etmeyenler,âhireti tastik etmeyenler doğru yoldan elbet de sapmaktadırlar.”
Ve ondan sonra şöyle buyurdular:
Temiz pınarlardan akan suyu içenlerle,birbirine karışan pis kokulu çukurlarda duran suları içmek ayni olamaz.?”