HADİS-İ ŞERİF

0
869

İNSANIN NESEBİNİ BABASINDAN BAŞKASINA NİSBET ETMESİNİN HARAM OLUŞU:

Sad b.Ebi vakkas’tan rivayete göre;Rasulullah (s.a.v.)şöyle buyurmuştur:

“Babası olmadığını bildiği halde,o kimsenin babası olduğunu iddia eden kimseye cennet haram olur.”(Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir) 

Başkasına babalık iddiasında bulunan kimse bunun helal olduğunu kastettiği taktirde cennet ona haram olur vaya cennet ona azap görmeden önce haram olur.

Babasından başkasını,haram olduğunu bildiği halde,ya fakirlik veya makam talebi sebebiyle kendisine baba edinirse,bu küfürfür.Ancak bunu helal kabul etmezse,günahlardan birini işlemiş olur.Cehenneme girmeyi gerektirir.

İslam nesepleri korumaya,babalık haklarına riayet etmeye özen göstermiştir.

KAYNAK:

1-Buhari;kitab’ul- feraiz,Müslim;Kitab’ul-iman 1802,Müslim ;Kitab’ul -iman,63,Ahmet b.Hanbel ,Ebu Davud,Nesei ve ibn.Mâce