HADİS-İ ŞERİF

0
926

TEVHİDİN MERKEZİ EHL-İ BEYT’TIR:

Salat ve selam peygamberimize ve O’nun âl-i ashabına olsun.

Peygamerimiz (s a.v.) Kur’ân-ı Kerim’in  hem mücerred,hemde müşahhas hâlidir.

O’na zübde-i âlem,zübde-i islam,zübde-i Kur’ân da denir.

Zahir ve batın bütün hükümlerin,ilimlerin kaynağı O’dur.

Onun için bütün mezhepler,meşrepler O merkezde 

Yönelenerek(Toplanarak) zuhur etmiş ve ortaya çıkmıştır.

Peygamberimiz (s.a.v.) Veda Hacc’inda,”Size iki emanet bırakıyorum.Biri Allah’ın Kitabı Kur’an,diğeri ıtretim,Ehl-i Beyt’imdir.Bunlara sarıldığınız sürece hidayettesiniz”buyurdu.

Her mezhep ve meşrebin merkezi Ehl-Beyt’tir.

Herkesin onlara dönmesi kaçınılmazdır.

Ehl-i Beyt,Kur’an-ı Kerim’de Cenabı Hakk’ın doğru;temiz,sevilmesi şart olarak buyurduğu peygamber ailesidır.

Kur’an-ı Kerim’de Ehl-i Beyt hakkında yer alan ayetlerden  bazıları şöyledir:

1-TATHİR AYETİ:

“Yüca Allah ancak ve ancak siz Ehl-i Beyt’ten her türlü pisliği gidermek ve sizi tertemiz yapmak ister.”

2-MEVEDDET AYETİ:

“De ki :Ben bu(peygamberliğimi tebliğime) karşılık sizden yakınlarıma (Ehl-i Beyt’ime )sevgiden başka hiç bir ücret istemiyorum.”

İmam Şafii, Ehl-i Beyt’i sevmenin farz olduğuna işaret etmektedir.

3-MÜBAHALE AYETİ:

“Kim sana gelen ilimden sonra seninle tartışmaya girişirse,de ki:Gelin oğullarımızı ve oğullarınızı,kadınlarımızı ve kadınlarınızı,kendimizi ve kendinizi çağıralım ve sonra dua edelim de,Allah’ın laneti yalancıların üzerine olsun.”

4-EBRAR AYETLERİ:

İnsan suresi’nin 8.ayeti de Ehl-i Beyt hakındadır:”Ve ona ihtiyaçları olduğu halde yemeklerini yoksula ve yetime ve tutsağa verirler,onları doyururlar.”