HADİS-İ ŞERİF

0
820

EHL-İ BEYT’E BUĞZETMENİN ETKİLERİ:

Ehli Beyti Sevmek,Dünya ve ahiret saadetini garanti ettiği gibi onlara buğzetmek ve düşmanlık beslemek de dinden çıkmaya,cehenneme girmeye,Allah’u Teâlâ’nın gazabına ve ebedi şekavete uğramaya neden olur ; Nitekim bu hususta  aşağıda ki sahih hadislerden net bir şekilde anlaşılmaktadır:

1-Resulullah (s.a.v.)Buyuruyor ki:

“Canımı elinde bulunduran Allah’a andolsun ki biz Ehl-i Beyt’e buğzedeni Allah cehenneme sokacaktır.

2 -Yine buyurmuştur ki:

“Ümmetimden iki grubun islam’dan nasibi yoktur:

Ehl-i beyt’ime düşmanlik edip onlarla savaşan,dinde guluv edip ondan çıkan.

3 – Resulullah s.a.v.Hasan ve Hüseyin’e işaret ederek şöyle buyurdular:

“Kim bunlara buğz-edecek olursa,bana buğzetmiş olur.Bana buğzeden Allah’a buğzetmiş olur;Allah’a buğzedeni de Allah cehenneme sokar.”

4- Resulullah buyurmuştur ki:

“Kim biz Ehl-i beyt’e buğzedecek olursa,Allah’u Teâlâ kiyamet gününde onu Yahudi olarak haşreder.”

Cabir b.Abdullah-i Ensari diyor ki:Bunun üzerine ben,”Ya Resulullah!  O kişı Namaz kılsa,oruç tutsa ve kendisini Müslüman sansa da mı? Diye sordum.Hz.Resulullah “Namaz kılsa,oruç tutsa ve ve kendisini Müslüman sansa da?”buyurdu.

KAYNAK:

1 – Er-Riyazu’n-nezire c.2,s.189;Ercehu’l-s.309, Menakı-bu’l -Aşer,s.189

2 -Müsdedrek/Hakim,c.3,s.162/4717;Hakim bu hadisi sahih kabul etmiştir;Durru’l -Mensur,c.6, s.7;Savaiku’l-Muhrika ,s.143;Hasaisu’l-Kubra,c.2,s.266;Siret-u A’lami’n -Nübela,c.2,s.123 vs.

3 – Men La Yahzuru’hul Fakih,c.3,s.258/10,Kitabu’l -Nikah,Allsh’u 4 – Teâlâ’nın helal ve harem ettiği nikahlar babı.

5- Müsned-i Ahmed,c.2,s.288;Müstedrek /Hakim ,c.3,s.166;Sünen’i Tirmizi c.2,s.24 ve 39;Mu’cemu’l-kebir,s.133 ;Kenzu’l -Ummal,c.13,s.105;Mecmau’z -Zevaid,c.9,s.181;Zehairu’l Ukba,s 123;Tarih’u Bağdad,c.1,s.141.