HADİS-İ ŞERİF

0
836

HZ.İMAM ALİ MÜRTEZA (R.A. ) KEREM ALLAH’U VECHE,HİCRİ 36.YILINDA HALİFELİK MAKAMINA  GEÇTİĞİNDE: Babası Hz.Ebu Talip ile ilgili ona şöyle sormuşlardır:

“Ey Müminlerin emir’i ! Sen,Allahı’n sana vermiş olduğu bu yüce  makamda olduğun halde,senin baban Ebu Talib cehennemin ateşinde azap mı görüyor?”

Hz.Ali,Soran Kişiye Hitaben Şöyle dedi :

“SUS ! ALLAH,SENİN  DİŞLERİNİ DÖKSÜN ! Muhammed’i Peygamber gönderen Yüce Allah’a yemin olsun ki, Şayet babam EbuTalib dünyanın bütün günahkâr insanları için şefaat dileseydi,Allah onun şefaatine icabed ederdi ! Ben,cennete ve cehnneme gidecekleri tayin edeceğim halde benim babamı cehennemde azap görecek ! Allaha yemin olsun ki kiyamet gününde,Hz Muhammed,ben, Hasan,Hüseyin ve geri kalan dokuz imamın nurundan hariç,Ebu Talib,in nuru,bütün nurları söndürecek kadar kuvvetli olacaktır! Çünkü Ebu Talib,in nuru,Allah,ın Ademi Yaratmadan bin yıl önce yaratmış olduğu bizim nurumuzdandır.”

“Ehli Beyt İmamları Hz.Ebu Talib,i Eshab’e Kehf ehline benzetmişler.” Bilindiği gibi Ashab’e Kehf ehli,şimdi ki Türkiye,nin Tarsus şehrinde Putperes olan bir toplum arasında yaşamışlardı.Kehf Ehli,Şanı Yüce Allah’ın birliğine iman ettiklerini,etrafta yaşayan putperestlerden gizlemişlerdi.Putperest olan toplum,Kehf ehlinin Allahın birliğine iman ettiklerini fark ettiklerinde,Kehf ehli Tarsus şehrinin dışına kaçmışlardı,Putperest olan hükümdarın onları öldürmesinden korkmuşlardı.Şehrin dışında bir mağaraya girip saklanmışlardı.

Hz.Ebu Talib de iman ettiğini kureyş’in Putperestlerin-den gizliyerek,Peygamberimi’zin islam dinini yayabilmesi için en büyük desteği sağlamıştı.Nitekim Hz.Ebu Talib”in iman ettiğini Kureyş’in Putperestleri bilseydi ,iman edenlere genel bir saldırıda bulunurlardı .Bunu yapamadılar çünkü Kureyş’in içinde saygın ve söz sahibi olan Hz.Ebu Talib’in onlardan yana olduğunu,onlar gibi Putperest olduğunu düşünerek uzlaşma yolunu tutmuşlardı.Hz.Ali’nin ondan yaşça daha büyük üç erkek kardeşi vardi,bunlar :Talib,Akil ve cafer-i Tayyar,dır.Ayni zamanda da Hz Ali,nin iki kız kardeşi vardı,bunlar:Ümmühani,Fahte ve Cumane.Hz.Ebu Talib ve bütün evlatları:Hanif olan islam dinine mensuplardıc.Hepsi iman ehlindendi.Ehli beyt’in bütün imamların’dan islam Tarihi haberlerini aktaran bütün kaynaklar ve Hz.Ebu Talib’in zürriyetini/Genetiğini taşiyan seyyid ve şeriflerde  bu konuda itifak içindeler…