HADİS-İ ŞERİF

0
329

ALLAHIN GALİP ASLANI HZ.ALİ (K.V)
RASULLAHIN DIŞINDA HİÇ KİMSENİN EMİR KOMUTASI ALTINA GİRMEMİŞTİR.!!!

Dr.Seyyid Hüseyin Zerraki

Hadisler,Hz.Ali’nin tüm sahabeden farklı bir konuma sahip olduğunu; Peygamber s.a.v.dışında hiç kimsenin emir komutası altında yer almadığını ve alamayacağını ifade ediyor.!
Gerçekten de tarihten haberdar olanlar bilirler ki; Allah,Peygamberinin olmadığı bir yerde Ali bulunuyorsa,emir ve komuta sürekli onda olmuş! Ali’nin olduğu yerde bir başka sahabiye emir ve komuta verilmemiş! Bunun istisnası olacak hiç bir örnek yok islam tarihinde.Bu karşılık sahâbenin en önde gelenlerinden farz edilen kimseler,sıradan sahâbilerin emir ve komutası altında yer almışlardır.
Allah’ın Rasulü s.a.v.hicretin 9.yılında bir birlik hazırlayıp Halid bin velid komutasında Yemen’e sevkediyor.Bir süre sonra,Ali b.Ebu Talip komutasında yeni bir orduyu Halid’in arkasında yolluyor.İşte bu ikinci birliği gönderirken Allah’ın Peygamberinin Ali’ye hitaben bir araya geldiğinizde-emir komuta senin !”buyurması bunun apaçık bir delili.Demek ki Allah’ın Rasulü s.a.v.Ali’nin bir başkasının emri altına girmesine razı
Değil oysa sahâbenin ileri gelenlerinden Hz.Ebubekr ile Hz.Ömer bile Ebu Ubeyde komutasındaki hubat serriyesinde,Ebu Ubeyde ile Amr bin.Âs komutasında ki Selasil serriyesinde,ve Rasulüllah’ın son günlerinde sevk edilen Üsâme ordusunda yer
Almışlar,bir gün Hasen el-Basri’nin,Ali hakkında soru soran birisine verdiği şu cevap,bu gerçeği bütün çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.:
“Şu dört hasleti kendisinde toplayan birisi hakkında ne diyebilirim ki!?
Berâe haç emirliği olayında ona itimat edildi.
Tebuk gazvesinde çıkarken Allah’ın Rasulü’nün onun için ne buyurduğu malum.Eğer Ali’nin Peygamberlik dışında bir başka eksiği olsaydı,o da istisna edilirdi.
Peygamber onun hakkında “Segaleyn”hadisini buyurdu.
Onun üzerine hiç bir zaman emir tayin edilmedi.Oysa diğer sahâbiler üzerine pekçok emir tayin
Edildi,İlâhi irâde,hiç şöphesiz bütün bunlarla,Allah’ın Rasulü’nden sonraki siyasi,idari oluşum için zemin hazırlamaktadır.