HADİS-İ ŞERİF

0
700

EHL-İ BEYTİ SEVMEK İSLAMIN TEMELİDİR
Resulullah s.a.v. şöyle buyurmuştur:
İslam’ın temeli; benim ve Ehl-i Beytimi sevmektir.
Her şeyin bir temeli vardır; İslam’ın temeli ise, biz Ehl-i Beyti sevmektir.”
Emirü’l-Müminin Hz. Ali k.v. şöyle buyuruyor:”
“Resulullah bana buyurdu ki: Ya Ali! İslam çıplaktır; elbisesi takvadır; tüyü hidayettir; ziyneti hayadır; direği haram ve şüpheli şeylerden sakınmaktır; ölçüsü salih ameldir. İslamın esası, benim ve Ehl-i Beytimin sevgisidir.”

EHL-İ BEYT’İ SEVMEK İBADETTİR
Resulullah s.a.v. şöyle buyuruyor:
Âl-i Muhammed’i bir gün sevmek bir yılın ibadetinden daha hayırlıdır. Kim bu sevgiyle ölürse cennete girer.

Resulullah s.a.v. şöyle buyuruyor:
Bil ki, Allah’a ibadetin evveli O’nu tanımaktır; sonra bana inanmaktır; Allah’ın beni müjdeleyici, korkutucu, Allah’ın izniyle insanları O’na davet etmek ve parlak bir lamba olarak bütün insanlar için gönderdiğine ikrar etmek ,sonra Allah’ın kendilerinden her türlü kötülüğü giderdiği ve tertemiz kıldığı Ehl-i beytimi sevmektir.

Resulullah s.a.v. torunu İmam Cafer-i Sadık şöyle buyurmuştur:
Her ibadetin üstünde bir ibadet vardır”biz Ehl-i Beyt’i sevmek ise ibadetlerin en üstünüdür.

KAYNAK:
1-Kafi,c.8,s.12(98;Mecmuet-u Veram c.2,s.137,Beyrut-Dar-u Sa’b Daru’t-Tearuf.
2-Kenzu-l-Ummal,c.12,s.105/34206;Duru’l-Mensur,c.6,s.7.
3-El-Mehasin/Berki,c.1.s.247/461Kum-Mecmau’l-Alemi li Ehli beyt 1.baskı.
4-Kenzu’l-Ummal,c.13 s.645/37631.
5-El Firdus-u Bi Me-suri-Hitab/Deylemi,c.2,s.142/272 Beyrut-Dar-u Kutubi’l-ilmiye,1.Baskı,Nuru’l -Ebsar,s.127;Kâfi,c.2,s.46/3.
6-Sünen-i Tirmizi c.5,s.664/3789;Hilyetü’l Evliya ve Tabakai’l-Evsiya /Ebu Naim-i isfehani,c.3,s.211,Beyrut-Daru’l Kutubi’l-Arabi,Tarih’u Bağdât;c.4,s.159 Usdu’l -Ğabe c.2,s.13;el müsdetrek-u Ala-s Sahihayn,c.3,s.150;ondan rivayet eder ki :hadisin senedi sahihtir;Zehebi de ona muvafakat etmiştir.