HADİS-İ ŞERİF

0
930

RASULULLAH S.A.V. HZ.ALİ’NİN İKİ OMUZUNUN ARASINA VURARAK ONA ŞÖYLE BUYURDUĞU RİVAYET EDİLMİŞTİR:

Ya Ali,senin yedi haslet ve özelliğin vardır ki kiyamet günü kimse onlar hakkında  seninle boy ölçemez: Sen müminlerden Allah’a ilk iman eden kimsesin;Allah’ın ahdine en sâdık olan kimsesin ;Allah’ın işinde en sağlam duran kimsesin ;emrin altında olan raiyete en çok şevkatli ve merhametli olansın;hakları bölüştürmede en adil davranansın ;islamın yargı hükümlerine en çok bilensin ve kiyamet gününde en çok meziyete sahip olan,yine sensin.

KAYNAK:

1-Hasaisu Emirü’l mümin Nesai s.112

2-Hilyetü’l evliya,c.1,s.16

3-Müsned-i Ahmet b.Hanbel,c.1,s.125

4-ihkaku’l -Hak,c.15,s.560

5-İhkaku’l Hak,c.15 s.387

6-ihkâku’l-Hak,c.6,s.499