HADİS-İ ŞERİF 

0
957

HZ.PEYGAMBER S.A.V.ŞÖYLE BUYURMUŞTUR:

Kiyamet günü insanlar amelleriyle mahşere geleceklerdir;o gün ancak  amellerini benim ve Ali b.Ebi Tâlib’in kabul ettiği kimseler,amellerinden faydalanabileceklerdir!

KAYNAK :

1-Bihâru’l Envar,c.38,s.36 isbatül-Hüdat,c.2,s.218 

2-Hilayetü’l Evliya,c.1,s.106, el imam Ali b.Ebi Tâlib,c,2.s440camiu’l-Ahadis Suyuti c.c.16,s.275,keşfü’l Yakin,s.471

3-Yenabiü’l-Mevedde,s.61